«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Merikarvian kunta tekninen toimi : KESKEYTYSILMOITUS Teollisuusrakennuksen rakentaminen

05.07.2019 08:29
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014934

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-014277
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Teollisuusrakennuksen rakentaminen, Merikarvian kunta tekninen toimi

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Merikarvian kunta tekninen toimi
FO-nummer 0135202-4
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Tekninen toimi
Kontaktpersoner Risto Lehtonen
Gatuadress Kauppatie 40
Postnummer 29900
Postanstalt MERIKARVIA
Land Finland
Telefon +358447246341
E-postadress risto.lehtonen@merikarvia.fi
Webbadress (URL) www.merikarvia.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
KESKEYTYSILMOITUS Teollisuusrakennuksen rakentaminen
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankintaan kuuluu kolmiosainen teollisuushalli, sosiaalitilat ja vedenkäsittelytila sekä piharakenteet ja hulevesien käsittely. Hallien kokonaisneliömäärä on 4700 neliötä. Asfaltoitavaa varastokenttää on noin 2,3 hehtaaria.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Nej
Huvudföremål
Huvudordlista Tilläggsordlista
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9) Utformning och uppförande (IA01-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
5.7.2019 - 15.12.2019

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Tarjouspyynnön ristiriitaisten tietojen ja piirustusten oleellisen muuttumisen takia ja toimitusrajan muuttumisen takia julkaistaan uusi ilmoitus. Lisäksi muuttuu rakennuksen toimitusaika.

Korjausilmoituksen 2019-014559 tiedot virheelliset. Uusi ilmoitus julkaistaan 5.7.2019

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka