«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Taideyliopisto : Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut (nopeutettu menettely)

05.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014915
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 129-317726

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Taideyliopisto
Nationellt registreringsnummer:2500305-6
Postadress:Töölönkatu 3 A / PL 1
Postnummer:00097
Ort:Taideyliopisto
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Malmberg
Telefon:+358 294473586
E-post:hankinnat@uniarts.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.uniarts.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Opetus-, koulutus- ja tutkimus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut (nopeutettu menettely)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kafeteriaverksamhet. (55330000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailutuksen kohteena on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalveluiden käyttöoikeussopimus. Hankinta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2 (Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset). Kilpailutus toteutetaan nopeutettuna menettelynä. Kilpailutuksen kohteena olevasta käyttöoikeussopimuksesta ja siihen liittyvistä palveluista on järjestetty tarjouskilpailu jo aiemmin kevään 2019 aikana. Ko. hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin 21.3.2019. Tähän tarjouskilpailuun ei saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Taideyliopistolla on perusteltu kiire hankinnan suhteen, koska käyttöoikeussopimus tulee saada kilpailutettua mahdollisimman pian, jotta käyttöoikeuden saaja ja Taideyliopisto ehtivät valmistautua käyttöoikeussopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseen ennen kuin sopimuksen kohteena oleva kiinteistö siirtyy Taideyliopiston käyttöön.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1250000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1250000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjoinen Rautatiekatu 9, 00100 Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Taideyliopisto kilpailuttaa nopeutetulla menettelyllä Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteen kahvilapalveluita koskevan käyttöoikeussopimuksen. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Lisätietoja: https://www.uniarts.fi/ Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2. TARJOUKSEN TULEE OLLA TARJOUSPYYNNÖN MUKAINEN Tarjous tulee tehdä kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset (mm. tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset, hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset, käyttöoikeusssopimus ym.) huomioiden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta (kahvilan myyntihinnaston vertailuhinta)
GrundVuokra (käyttöoikeussopimuksen kuukausivuokra)
GrundToteutussuunnitelma
GrundKahvilapäällikön osaaminen ja kokemus kahvila- ja ravintola-alalta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:56 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande utan föregående publicering av ett koncessionsmeddelande i de fall som räknas upp nedan

IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankinnassa sovellettiin nopeutettua menettelyä, koska hankinnan kohteesta oli järjestetty aiemmin keväällä 2019 tarjouskilpailu, johon ei saatu yhtään soveltuvaa tarjousta. Nopeutetun menettelyn perusteena oli hankintayksikön kiire saada sopimus aikaan kahvilapalveluiden tuottamisesta, jotta osapuolet pääsevät valmistelemaan sopimuksen implementointia ilman, että aikataulu vaarantaisi käyttöoikeussopimuksen kohteena olevan toimipaikan palveluita.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-257591

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut (nopeutettu menettely)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
28.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Compass Group Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:1514364-5
Postnummer:00610
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1250000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1250000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.7.2019

Bilaga D4 – Koncession

1. Motivering till tilldelningen av koncessionen utan föregående offentliggörande av koncessionsmeddelande enligt artikel 31.4 och 31.5 i direktiv 2014/23/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar som svar på ett förfarande med en föregående anbudsinfordran

3. Förklaring

Menettelyn taustalla ovat direktiivin 2014/23/EU kohdan 5. mukaiset syyt. Alkuperäisellä 21.3.2019 julkaistulla käyttöoikeussopimusmenettelyllä ei saatu lainkaan soveltuvia tarjouksia. 29.5.2019 julkaistun uuden tarjouspyynnön kohteena olevan käyttöoikeussopimuksen ehtoja ei ole olennaisesti muutettu alkuperäisistä 21.3.2019 julkaistun menettelyn kohteena olleen käyttöoikeussopimuksen ehdoista. Tarjoajilla oli täten mahdollisuus tutustua käyttöoikeussopimusta koskevaan hankintailmoitukseen, tarjouspyyntöön, hankinnan kohteen kuvaukseen, käyttöoikeussopimukseen ym. tarjouspyynnön liitteisiin sekä hankinnan kohteena olevaan toimipaikkaan ja kahvilatilaan alkuperäisen 21.3.2019 julkaistun hankintamenettelyn yhteydesssä. 29.5.2019 julkaistu tarjouspyyntö oli olennaisilta osin vastaava alkuperäisen 21.3.2019 julkaistun tarjouspyynnön kanssa.

«« Tillbaka