«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Taideyliopisto : Taideyliopiston Kallio-Kuninkalan koulutuskeskuksen ravintola-, kahvila-, majoitus- ja siivouspalvelut

05.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014897
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 129-317432

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Taideyliopisto
Nationellt registreringsnummer:2500305-6
Postadress:Töölönkatu 3 A / PL 1
Postnummer:00097
Ort:Taideyliopisto
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Malmberg
Telefon:+358 294473586
E-post:hankinnat@uniarts.fi
Nuts-kod:Järvenpää (K186)
Allmän adress: (URL)http://www.uniarts.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Taideyliopiston Kallio-Kuninkalan koulutuskeskuksen ravintola-, kahvila-, majoitus- ja siivouspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Restaurang- och serveringstjänster. (55300000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen muu erityinen palveluhankinnta. Hankinnan ennakoitu arvo ylittää muiden erityisten palveluhankintojen 300 000 € kynnysarvon. Hankinnan kohteena ovat Taideyliopiston Kallio-Kuninkalan koulutuskeskuksessa tarvitsemat ravintola-, kahvila-, majoitus- ja siivouspalvelut tarjouspyynnön liitteen 2 (Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset) mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kafeteriaverksamhet. (55330000-2)
Serveringstjänster för särskild kundgrupp. (55311000-3)
Camping och andra korttidsinkvarteringar (ej hotell). (55200000-2)
Städning av byggnader. (90911200-8)
II.2.3) Plats för utförande
Järvenpää (K186)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kallio-Kuninkala, Ristinummentie 6, 04400 Järvenpää

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ks. tarjouspyynnön liite 2 (Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskausi jatkuu toistaiseksi voimassaolevana määräaikaisen sopimuskauden jälkeen. Ks. tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusmallista tarkemmat sopimusaikaa koskevat ehdot.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 089-214128

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Taideyliopiston Kallio-Kuninkalan koulutuskeskuksen ravintola-, kahvila-, majoitus- ja siivouspalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Salmi Catering Oy
Nationellt registreringsnummer:FI29211071
Postnummer:04400
Ort:Järvenpää
Land:Finland
Nuts-kod:Järvenpää (K186)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.7.2019
«« Tillbaka