«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Yleisradio Oy : Ylelle räätälöityjen sovellusten kehitys- ja ylläpitopalvelut

04.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014867
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 128-314265

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Yleisradio Oy
Nationellt registreringsnummer:0215438-8
Postadress:PL 76
Postnummer:00024
Ort:Yleisradio
Land:Finland
Kontaktperson:Hankintapalvelut
E-post:tarjoukset.yle@yle.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.yle.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Julkisoikeudellinen laitos, yleisradiotoiminta

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ylelle räätälöityjen sovellusten kehitys- ja ylläpitopalvelut
Referensnummer:
YLE20180032
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena olivat Ylelle räätälöityjen järjestelmien sovellusten ylläpito- ja sovelluskehityspalvelut, siten että palveluntarjoaja tuottaa palvelut omissa tiloissaan tai tarvittaessa Ylen tiloissa. Ylelle räätälöityjä sovelluksia ovat mm. Hattara, Julkkari, Jopo, Leka, Tuubi ja Metron meta-api. Yle valitsi tarjouskilpailun perusteella yhden sopimuskumppanin. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuolisin irtisanomisehdoin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena olivat Ylelle räätälöityjen järjestelmien sovellusten ylläpito- ja sovelluskehityspalvelut, siten että palveluntarjoaja tuottaa palvelut omissa tiloissaan tai tarvittaessa Ylen tiloissa. Ylelle räätälöityjä sovelluksia ovat mm. Hattara, Julkkari, Jopo, Leka, Tuubi ja Metron meta-api. Ylläpitopalvelut koostuvat seuraavista palveluosista: Palvelupyyntöjen hallinta, Häiriöiden (eli tapahtumien) hallinta, Ongelmien (eli sovellusvirheiden) hallinta, Valvonta, Dokumenttien hallinta ja Muu ylläpitotyö. Kehityspalvelut sisältävät mm. pienikehitystä, toiminallisuuden kehittämistä, strategian kehittämistä ja raportointia. Yle valitsi tarjouskilpailun perusteella yhden sopimuskumppanin. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuolisin irtisanomisehdoin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Yle varaa oikeuden hankkia sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluja liitteessä 1 mainittujen sovellusten lisäksi myös useammille Ylelle räätälöidyille järjestelmille. Lisähankintamahdollisuudet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Yle voi lisäksi sopimuksen pohjalta hankkia Palveluntarjoajalta erikseen sovittavana optiona, palveluun liittyen, myös seuraavia asiantuntijapalveluita: UI/UX-suunnittelija, (tekninen) arkkitehti

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 095-216376

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Ylelle räätälöityjen sovellusten kehitys- ja ylläpitopalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.2.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Gofore Oyj
Nationellt registreringsnummer:1710128-9
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.7.2019
«« Tillbaka