«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Rajavartiolaitos : KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarjan hankinta

04.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014837
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 128-313031

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Rajavartiolaitos
Nationellt registreringsnummer:FI02460035
Postadress:Vilhonvuorenkatu 6
Postnummer:00500
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Juha-Pekka Laitala
Telefon:+358 29420000
E-post:kilpailutukset@raja.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.raja.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarjan hankinta
Referensnummer:
RVLDno-2018-1478
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Bevakningsbåtar. (34521100-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18 rannikkovartioveneen hankinta sekä optiona neljä (4) rannikkovartiovenettä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18 rannikkovartiovenettä sekä optiona neljä (4) rannikkovartiovenettä. Tarjottavan veneen tulee perustua RV15E-evaluointiveneen ratkaisuihin. Tekninen erittely perustuu RV15 Eevaluointiveneeseen ja sen käyttökokemuksiin sekä teknisiin selvityksiin ja Rajavartiolaitoksen aiemmin käytössä olleiden veneiden käyttökokemuksiin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu65
Pris 35
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optio neljästä (4) rannikkovartioveneestä

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: ISF-rahasto

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 209-476621

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarjan hankinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikkö katsoo, että on mahdollista, etta tarjouspyyntö on ollut voimassaolevien oikeusohjeiden vastainen. Tästä syystä Rajavartiolaitos on päättänyt keskeytää hankinnan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi sekä hankintamenettelyn lainmukaisuuden turvaamiseksi. Hankinnasta on valitettu Markkinaoikeuteen.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.7.2019
«« Tillbaka