«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Rajavartiolaitos : KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarja

04.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014836
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 128-313030

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Rajavartiolaitos
Nationellt registreringsnummer:FI02460035
Postadress:Vilhonvuorenkatu 6
Postnummer:00500
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Juha-Pekka Laitala
Telefon:+358 29420000
E-post:kilpailutukset@raja.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.raja.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarja
Referensnummer:
RVLDno-2018-827
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Bevakningsbåtar. (34521100-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18 rannikkovartiovenettä sekä optiona kaksi (2) rannikkovartiovenettä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18 rannikkovartiovenettä sekä optiona kaksi (2) rannikkovartiovenettä. Tarjottavan veneen tulee perustua RV15E-evaluointiveneen ratkaisuihin. Tekninen erittely perustuu RV15E-evaluointiveneeseen ja sen käyttökokemuksiin sekä teknisiin selvityksiin ja Rajavartiolaitoksen aiemmin käytössä olleiden veneiden käyttökokemuksiin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu80
Pris 20
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optio kahdesta (2) rannikkovartioveneestä

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: ISF-rahasto

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 116-263531

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarja

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain 1397/2016 125§:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeytyksen syynä on, että kaikki saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.7.2019
«« Tillbaka