«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS:Codea -kenttäjohtojärjestelmä, tuotteet ja palvelut

04.07.2019 09:17
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014794
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 0243096-0
Enhet som ansvarar för avtalet/upphandlingen eller företrädare för den upphandlande enheten Hankintakeskus
Postadress Hanneksenrinne 7
Postnummer 60220
Postanstalt Seinäjoki
Land Finland
Telefon +358504744532
E-postadress ari.hietaharju@epshp.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
KESKEYTYSILMOITUS:Codea -kenttäjohtojärjestelmä, tuotteet ja palvelut
Beskrivning av upphandlingen

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (EPSHP) hankkii Codea kenttäjohtojärjestelmän palvelutasopäätöksen reaaliaikaisen raportoinnin lisäosa käyttölisensseineen Codea Oy:ltä liitteen yksi mukaisesti yhteishintaan 89 265 euroa / v.2019, alv 0 %. Lisäksi kenttäjohtojärjestelmän käyttölisenssit

vuosittaisena optiona ajalle 1.1.2020- 31.12.2020 liitteen kaksi tuotteet ja palvelut mukaisesti

yhteishintaan 89 265 euroa / vuosi. Option käyttämäisestä tehdään päätös erikseen ennen

sopimuskauden päättymistä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä.

Nykyinen järjestelmä on käytössä oleva ja räätälöity vastaamaan organisaation laskutusjärjestelmää.

Ottaen huomioon mahdolliset järjestelmän vaihtokustannukset käyttöönottoineen sekä Kelan

korvausperusteiden mahdollinen muuttuminen, katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi

jatkaa olemassaolevan järjestelmän käyttöä. Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa

järjestelmää.

Sosiaali- ja terveysministeriön KEJO-hankkeen kaikkien viranomaisten yhteisen

kenttäjohtojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt.

Huvudföremål
Huvudterminologi
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Avtalets totala värde
178530 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Codea Oy

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain 40 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

Ytterligare upplysningar

2019-013918, 24.6.2019. Suorahankinta keskeytetään, koska suorahankinnalle ei ole hankintalain mukaista perustetta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka