«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Espoon kaupunki : Päätöksentekojärjestelmä palveluna Espoon kaupungille

05.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014787
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 129-317050

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Päätöksentekojärjestelmä palveluna Espoon kaupungille
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (käytetään myöhemmin myös tilaaja) pyytää osallistumishakemuksia päätöksentekojärjestelmäratkaisun hankkimiseksi palveluna (SaaS) kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavaan hankintaan. Päätöksentekojärjestelmästä voidaan käyttää myös nimitystä asianhallintajärjestelmä, mutta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti tässä hankinnassa käytetään termiä päätöksentekojärjestelmä. Hankittava ratkaisukokonaisuus sisältää myös kokousten hallinnan toiminnallisuuden. Tarkempi kuvaus hankinnasta on nähtävissä osallistumisilmoituksen liitteestä 1 Hankekuvaus.

Hankinnassa sopimuskausi tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.

Jäljempänä kohdassa II. 1.5) Arvioitu kokonaisarvo ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo on laskettu hankintalain 30 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaisesti neljälle (4) vuodelle.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 950000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päätöksentekojärjestelmäratkaisu palvelee Espoon kaupungin päätöksentekoa ja sen valmistelua kaikissa kaupungin viranhaltija- ja toimielinpäätöksissä. Ratkaisu hyödyntää tiedonohjaussuunnitelmaa, ja sisältää sähköisen kokoustenhallinnan, luottamushenkilörekisterin ja mahdollisesti myös sopimusrekisterin. Ks kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus sekä liite 1 Hankekuvaus

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hina20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Palveluvaatimukset10
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Toiminnalliset vaatimukset34
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Käytettävyystesti15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tekniset vaatimukset7
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Hinta20
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Palveluvaatimukset10
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Toiminnalliset vaatimukset34
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Käytettävyystesti15
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Tekniset vaatimukset7
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 173-392664

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Päätöksentekojärjestelmä palveluna Espoon kaupungille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Innofactor Business Solutions OY
Nationellt registreringsnummer:2348117-7
Ort:02150 ESPOO
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:950000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.7.2019
«« Tillbaka