«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Tietopyyntö):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Kutsu markkinavuoropuhelutilaisuuteen - Työhönvalmennus osatyökykyisille Keski-Suomessa (Kasvupalvelupilotti)

03.07.2019 11:05
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014781

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
En begäran om information

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FO-nummer 2296962-1
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Marja Pudas
Kontaktpersoner Sari Jokinen
Gatuadress Cygnaeuksenkatu 1
Postnummer 40101
Postanstalt Jyväskylä
Land Finland
E-postadress sari.jokinen@ely-keskus.fi
Webbadress (URL) http://www.ely-keskus.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245280&tpk=a0e1a083-819b-4d2a-bbcc-62134560e517
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kutsu markkinavuoropuhelutilaisuuteen - Työhönvalmennus osatyökykyisille Keski-Suomessa (Kasvupalvelupilotti)
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
KESELY/1180/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Markkinavuoropuhelutilaisuus Osatyökykyisten työhönvalmennuspilotista järjestetään Keski-Suomen ELY-keskuksessa torstaina 12.9.2019 klo 13-14.30, kokoushuone Päijänne. Tilaisuuden tarkoituksena on hakea näkemyksiä palvelun suunnittelua ja tulevaa tarjouskilpailua varten. Kyseessä ei ole tarjouspyyntö eikä palveluntuottajia pyydetä toimittamaan tarjouksia, eikä tällä markkinavuoropuhelukutsulla aloiteta tarjouskilpailua. Liitteissä tilaisuuden ohjelma (liite 1) ja osatyökykyisten työhönvalmennuspalvelun alustava palvelukuvausluonnos (liite 2).

Huvudföremål
Huvudordlista
Jobb-letningstjänster. (79611000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 14.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinavuoropuhelukutsuun ei ole muutoksenhakumahdollisuutta
Postanstalt Jyväskylä
Land Finland
«« Tillbaka