«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Carea-Sairaalat Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Ratamokeskus - Vaihe 2: Talonrakennustyöt

04.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014777
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 128-311906

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Carea-Sairaalat Oy
Nationellt registreringsnummer:2556615-8
Postadress:Kotkantie 41
Postnummer:48210
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:Hankintatoimisto
Telefon:+358 442231423
E-post:hankinnat@kymsote.fi
Nuts-kod:Kotka (K285)
Allmän adress: (URL)https://www.kymsote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Ratamokeskus - Vaihe 2: Talonrakennustyöt
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee Kouvolan kaupungin alueelle rakennettavaa uutta sairaalarakennusta, Ratamokeskusta. Hanke käsittää sairaalarakennuksen rakentamisen uudisrakennuksena. Rakennustyö on jaettu kahteen (2) vaiheeseen. Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 2 kuuluvat työt (talonrakennusurakka). Hankinta toteutetaan kokonaishintaisena kokonaisurakkana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kouvola (K286)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rakennuspaikan osoite on Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 2 kuuluvat työt (talonrakennusurakka). Tulevan rakennuksen laajuus on n. 20 600 brm2, 10 500 hym2 ja tilavuus n. 135 000 m3 Vaiheen 2 työt toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Valittu urakoitsija toimii vaiheen 2 pääurakoitsijana ja vaiheen 2 päätoteuttajana vastaten kaikista näistä johtuvista velvoitteista.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 084-198466

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Ratamokeskus - Vaihe 2: Talonrakennustyöt

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinta on keskeytetty. Tarjouskilpailussa on saatu ainoastaan yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, jolloin riittävää vertailua hintojen kesken ei voida tehdä. Hankinnasta käynnistetään uusi kilpailutus neuvottelumenettelynä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.7.2019
«« Tillbaka