«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Raseborgs stad : Maskinarbete

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014753
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-311467

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raseborgs stad
Nationellt registreringsnummer:0131297-0
Postadress:PB 58
Postnummer:10611
Ort:Raseborg
Land:Finland
Kontaktperson:Satu Wigren
Telefon:+358 192892072
E-post:satu.wigren@raseborg.fi
Nuts-kod:Raasepori (K710)
Allmän adress: (URL)http://www.raseborg.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Maskinarbete
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare. (45500000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen gäller grävmaskins och transporttjänster för Vattenverket , tank- och spolbilstjänster samt tjänster för filmning av avlopp för Vattenverket och stadens andra enheter.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Grävmaskins och transporttjänster
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare. (45500000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Raasepori (K710)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen gäller grävmaskins och transporttjänster.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tank- och spolbilstjänster samt tjänster för filmning av avlopp
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster. (90000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Raasepori (K710)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen gäller tank- och spolbilstjänster samt tjänster för filmning av avlopp.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 024-053850

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Grävmaskins och transporttjänster

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.7.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Tank- och spolbilstjänster samt tjänster för filmning av avlopp

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.7.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.7.2019
«« Tillbaka