«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Sallan kunta : Ykityisteiden lumenauraukset 1.1.2020-31.12.2022 (+optio 2 v)

04.07.2019 12:09
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014740
Anbud 19.8.2019 klo 14.00 senast under adress:
Sallan kunta 0192936-4 /
Tekninen toimisto
Ari Kivelä
Postipolku 3
98900
SALLA
Puh. +358400391521

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Sallan kunta
FO-nummer 0192936-4
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Tekninen toimisto
Kontaktpersoner Ari Kivelä
Gatuadress Postipolku 3
Postnummer 98900
Postanstalt SALLA
Land Finland
Telefon +358400391521
E-postadress ari.kivela@salla.fi
Webbadress (URL) http://www.salla.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Ykityisteiden lumenauraukset 1.1.2020-31.12.2022 (+optio 2 v)
Kort beskrivning av upphandlingen

Sallan kunnan yksityisteiden lumenauraukset ajalle 01.01.2020 - 31.12.2022 + optio 2 vuotta

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Snöröjning. (90620000-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Salla (K732)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2024

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Tarjoajalla on oltava taloudelliset edellytykset työn suorittamiseksi. Kuljettajilla tulee olla tieturvakortti ja henkilötunnistekortti.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

- Kaupparekisteriote,

- Todistus yrityksen merkinnästä ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvolisäverovelvollisuusrekisteriin,

- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus,

- Todistus lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta,

- Tapaturmavakuutustodistus,

- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,

- Todistus työterveyshuollon järjestämisestä,

- Vastuuvakuutustodistus.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tarjouksessa on annettava reittikohtaiset yksikköhinnat

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
19.8.2019 14.00

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Tarjoupyyntö yksitysteiden auraus.pdf

Tarjouslomake yksityisteiden auraus.pdf

Luettelo yksityisteistä.xls

Yksityisteiden auraus kartat.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka