«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Veikkaus Oy : Puitejärjestely pelikehityskumppanien hankkimiseksi

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014734
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-311244

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Veikkaus Oy
Nationellt registreringsnummer:2765220-1
Postadress:PL 1
Postnummer:01009
Ort:Veikkaus
Land:Finland
Kontaktperson:Harri Hyrsky
Telefon:+358 404878635
E-post:harri.hyrsky@hankintajuristit.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.veikkaus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Raha- ja vedonlyöntipelit

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Puitejärjestely pelikehityskumppanien hankkimiseksi
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Spel- och vadhållningstjänster. (92350000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Veikkaus Oy (jäljempänä myös "hankintayksikkö" tai "Veikkaus") pyysi tarjouksia puitejärjestelyyn pelikehityskumppanien hankkimiseksi. Puitejärjestely on jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen. Tarjoajat voivat tarjota joko yhteen tai useampaan osa-alueeseen, mutta siten, että osa-alueeseen 1 tai 2 voi tarjoaja tulla valituksi vain jompaankumpaan. Osa-alue 1 koskee vaativia pelien osa- ja kokonaistoimituksia, demoja ja POC:teja, osa-alue 2 pelien osa- ja kokonaistoimituksia, demoja ja POC:teja, osa-alue 3 pelien äänisuunnittelua ja -toteutusta, osa-alue 4 peliohjelmointia, osa-alue 5 peligrafiikkaa sekä osa-alue 6 peliteknologiaa ja -alustakehitystä. Hankinnan kohdetta osa-alueittain oli kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen. Sopimuskauden aikana hankintayksikkö tilaa palvelua osa-aluekohtaisesti oman tarpeensa mukaisesti. Hankintayksikkö ei ole sidottu tiettyyn määräostovelvoitteeseen. Sopimus ei tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta palvelun tuottamiseen hankintayksikölle.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 11000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit (vaativat)
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Spel- och vadhållningstjänster. (92350000-9)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Programkonsulttjänster. (72266000-7)
Spel. (37524000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alue 1 koski vaativia pelien osa- ja kokonaistoimituksia, demoja ja POC:teja. Tarkemmat osa-aluetta koskevat vaatimukset oli esitetty tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Nimettyjen henkilöiden vähimmäisvaatimukset ylittävät kokemus70
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Spel- och vadhållningstjänster. (92350000-9)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Programkonsulttjänster. (72266000-7)
Spel. (37524000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alue 2 koski pelien osa- ja kokonaistoimituksia, demoja ja POC:teja. Tarkemmat osa-aluetta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Nimettyjen henkilöiden vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus70
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Spel- och vadhållningstjänster. (92350000-9)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Programkonsulttjänster. (72266000-7)
Spel. (37524000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alue 3 koski pelien äänisuunnittelua ja -toteutusta. Tarkemmat osa-aluetta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Nimettyjen henkilöiden vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus70
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Spel- och vadhållningstjänster. (92350000-9)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Programkonsulttjänster. (72266000-7)
Spel. (37524000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alue 4 koski peliohjelmointia. Tarkemmat osa-aluetta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Nimettyjen henkilöiden vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus70
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Spel- och vadhållningstjänster. (92350000-9)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Programkonsulttjänster. (72266000-7)
Spel. (37524000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alue 5 koski peligrafiikkaa. Tarkemmat osa-aluetta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Nimettyjen henkilöiden vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus70
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Spel- och vadhållningstjänster. (92350000-9)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Programkonsulttjänster. (72266000-7)
Spel. (37524000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alue 6 koski peliteknologia ja -alustakehitystä. Tarkemmat osa-aluetta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 246-564744

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit (vaativat)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:LudoCraft Oy
Nationellt registreringsnummer:0974158-5
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tmi Arto Koivisto
Nationellt registreringsnummer:2197002-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aniway Oy
Nationellt registreringsnummer:1570734-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aniway Oy
Nationellt registreringsnummer:1570734-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nitro Games Oyj
Nationellt registreringsnummer:2134819-6
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka (K285)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aniway Oy
Nationellt registreringsnummer:1570734-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit (vaativat)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Moido Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2084830-8
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Moido Games Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit (vaativat)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:HiQ Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0648086-9
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit (vaativat)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Seepia Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2453938-5
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit (vaativat)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sasken Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0748162-8
Ort:Kaustinen
Land:Finland
Nuts-kod:Kaustinen (K236)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Sasken Finland Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Quicksave Interactive Oy
Nationellt registreringsnummer:2813450-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Dreamloop Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2702944-4
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nitro Group Oy
Nationellt registreringsnummer:0498496-7
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turku (K853)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Zaibatsu Interactive Oy
Nationellt registreringsnummer:2613213-2
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaamos Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2709204-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Kaamos Games Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nitro Games Oyj
Nationellt registreringsnummer:2134819-6
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka (K285)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mekiwi Oy
Nationellt registreringsnummer:2602442-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Quantum Shake Oy
Nationellt registreringsnummer:2695684-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Pelien osa- ja kokonaistoimitukset, demot ja POCit

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kiemura Oy
Nationellt registreringsnummer:2704499-4
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka (K285)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Moido Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2084830-8
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Moido Games Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nitro Group Oy
Nationellt registreringsnummer:0498496-7
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turku (K853)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:AriTunes Oy
Nationellt registreringsnummer:2508197-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

AriTunes Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Elokuvaääniyhtiö Humina Oy
Nationellt registreringsnummer:2117551-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaamos Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2709204-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Kaamos Games Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Zestnut
Nationellt registreringsnummer:2551233-6
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Rovaniemi (K698)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mekiwi Oy
Nationellt registreringsnummer:2602442-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Zaibatsu Interactive Oy
Nationellt registreringsnummer:2613213-2
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Quantum Shake Oy
Nationellt registreringsnummer:2695684-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Pelin äänisuunnittelu ja -toteutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sasken Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0748162-8
Ort:Kaustinen
Land:Finland
Nuts-kod:Kaustinen (K236)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Sasken Finland Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Dreamloop Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2702944-4
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Moido Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2084830-8
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Moido Games Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Quicksave Interactive Oy
Nationellt registreringsnummer:2813450-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Zaibatsu Interactive Oy
Nationellt registreringsnummer:2613213-2
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:HiQ Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0648086-9
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Seepia Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2453938-5
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Futurice Oy
Nationellt registreringsnummer:1623507-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaamos Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2709204-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Kaamos Games Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Quantum Shake Oy
Nationellt registreringsnummer:2695684-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nitro Games Oyj
Nationellt registreringsnummer:2134819-6
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka (K285)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mekiwi Oy
Nationellt registreringsnummer:2602442-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kiemura Oy
Nationellt registreringsnummer:2704499-4
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka (K285)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Peliohjelmointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Stolen Shoes Entertainment Oy
Nationellt registreringsnummer:2856632-1
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nasta Design Osk
Nationellt registreringsnummer:2260841-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Brink Helsinki Oy
Nationellt registreringsnummer:2379608-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Moido Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2084830-8
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Moido Games Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nitro Group Oy
Nationellt registreringsnummer:0498496-7
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turku (K853)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Dreamloop Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2702944-4
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mekiwi Oy
Nationellt registreringsnummer:2602442-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Zaibatsu Interactive Oy
Nationellt registreringsnummer:2613213-2
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:HiQ Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0648086-9
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Seepia Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2453938-5
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Futurice Oy
Nationellt registreringsnummer:1623507-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaamos Games Oy
Nationellt registreringsnummer:2709204-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Kaamos Games Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Quantum Shake Oy
Nationellt registreringsnummer:2695684-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Peligrafiikka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:21
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nitro Games Oyj
Nationellt registreringsnummer:2134819-6
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka (K285)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mekiwi Oy
Nationellt registreringsnummer:2602442-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:LudoCraft Oy
Nationellt registreringsnummer:0974158-5
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Puida Oy
Nationellt registreringsnummer:2918901-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aniway Oy
Nationellt registreringsnummer:1570734-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sasken Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0748162-8
Ort:Kaustinen
Land:Finland
Nuts-kod:Kaustinen (K236)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Sasken Finland Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Zaibatsu Interactive Oy
Nationellt registreringsnummer:2613213-2
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Houston Inc. Consulting Oy
Nationellt registreringsnummer:1808990-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Peliteknologia ja -alustakehitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Rakettitiede Oy
Nationellt registreringsnummer:2387967-9
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Rymittymä Meela Tmi ja Helsinki Games Factory Oy vetäytyi hankinnasta ennen sopimuksen allekirjoittamista.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Määräaika muutoksenhaulle oli 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.7.2019
«« Tillbaka