«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Suomen metsäkeskus : Tarkastustoiminan Digitalisointi

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014724
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-311180

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Suomen metsäkeskus
Nationellt registreringsnummer:2440921-4
Postadress:Aleksanterinkatu 18A, PL 40
Postnummer:15111
Ort:Lahti
Land:Finland
Kontaktperson:Juha Tahvola
Telefon:+358 029432526
E-post:juha.tahvola@metsakeskus.fi
Fax:+000 000000000
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.metsakeskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tarkastustoiminan Digitalisointi
Referensnummer:
TED76/2018-026621
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster förknippade med skogsbruk. (77230000-1), Beträffande skogsbruk (QB49-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Suomen metsäkeskus pyytää osallistumishakemuksia tarkastustoiminnan digitalisomiseksi, osallistumishakemusten perusteella neuvotteluihin kutsutaan 3-5 yritystä. Hankinnassa käytetään hankintamenettelynä innovaatiokumppanuutta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1011219.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tavoitteena on digitalisoida metsällisten lakien toimeenpanoon liittyvät tarkastukset mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena on myös, että Metsäkeskus hankkii tulevaisuudessa vuosittain metsällisten lakien tarkastusten tiedonkeruun suurelta osin drone-yrittäjiltä. Myös aineistojen tulkinta ostetaan, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tilaajan alustavan suunnitelman mukaan palvelua kehitetään yhteistyössä tilaajan ja innovaatiokumppanin kesken.Ehdokkaiden tulee pystyä tuottamaan sekä tavoiteltavat tarkastustunnukset (esim. puustotulkinta) että tiedonkeräyksen (esim. drone-kalustolla). Ehdokas voi käyttää alihankkijoita. Neuvottelumenettelyyn haetaan 3-5 tarjoajaa. Kehitysvaiheeseen on tarkoitus valita 2-3 innovaatiokumppania. Kehitysvaiheen päätyttyä toimitusvaiheeseen on tarkoitus valita 1 -2 yritystä. Hankinnassa käytetään hankintamenettelynä innovaatiokumppanuutta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): näytetyö ja tomitusvarmuus50 %
Pris 50 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Innovationspartnerskap

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 249-575874

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tarkastustoiminan Digitalisointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:MosaicMill Oy
Nationellt registreringsnummer:FI22897971
Postadress:Kultarikontie 1
Postnummer:01300
Ort:Vanaa
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1011219.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1011219.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.7.2019
«« Tillbaka