«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Seinäjoen kaupunki : Lastensuojelun avohuollon palvelut

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014713
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-311415

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Seinäjoen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1928736-3
Postadress:PL 215
Postnummer:60101
Ort:Seinäjoki
Land:Finland
Telefon:+358 64162111
E-post:hankinta@seinajoki.fi
Nuts-kod:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Allmän adress: (URL)http://www.seinajoki.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lastensuojelun avohuollon palvelut
Referensnummer:
18051
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Socialvård utan inkvartering. (85312000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lastensuojelun avohuollon palvelut.

Kotiin annettava perhekuntoutus

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Sopimuskausi 1.7.2018-31.12.2019

Optiot 2 x 1 vuosi.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 3500000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lastensuojelun avohuollon palvelut
Del nr:
3.1 Kotiin annettava perhekuntoutus
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård utan inkvartering. (85312000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lastensuojelun avohuollon palvelut

3.1 Kotiin annettava perhekuntoutus

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 090-204749

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
180606
Benämning på upphandlingen:
Lastensuojelun avohuollon palvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.10.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Debora Oy
Nationellt registreringsnummer:1906667-5
Postadress:Kaupintie 10
Postnummer:00440
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.7.2019
«« Tillbaka