«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Sansia Oy : Kuopion Vesi Asiakaspalvelujärjestelmä

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014711
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-311584

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sansia Oy
Nationellt registreringsnummer:2364760-8
Postadress:Viestikatu 3, 3. krs.
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Hämäläinen
Telefon:+358 447182930
E-post:timo.hamalainen@sansia.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://www.sansia.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kuopion kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0171450-7
Ort:70100 Kuopio
Land:Finland
E-post:kirsti.sinkkonen@kuopionvesi.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)http://www.kuopionvesi.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kuopion Vesi Asiakaspalvelujärjestelmä
Referensnummer:
1909501
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programuthyrare. (72416000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli asiakaspalvelujärjestelmän hankinta Kuopion Vedelle.

Kilpailuttajana ja sopimuksen haltijana toimi Sansia Oy. Asiakaspalvelujärjestelmällä hoidetaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen asiakashallinta ja - palvelu, sopimukset, mittarointi, luenta, vesi- ja jätevesilaskutus, työlaskutus sekä reskontra. Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen sekä asiakasystävällinen ja mahdollistettava sähköiset palvelut mahdollisimman pitkälle.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1044922 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kuopio

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön kohteena oli asiakaspalvelujärjestelmän hankinta Kuopion Vedelle. Kilpailuttajana ja sopimuksen haltijana toimi Sansia Oy. Asiakaspalvelujärjestelmällä hoidetaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen asiakashallinta, asiakaspalvelu, asiakassopimukset, mittarointi, mittariluenta, vesi- ja jätevesilaskutus, työlaskutus sekä reskontra.

Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen sekä asiakasystävällinen ja mahdollistettava sähköiset palvelut ja niiden kehittäminen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Kuopion Vesi on Kuopion kaupungin liikelaitos ja huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti. Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, tahto toimia edelläkävijänä ja tasapuolisuus ovat arvoja, joihin kaikki toiminta perustuu.

Kuopion Veden vedentuotanto on noin 7,5 miljoonaa m3 vuodessa. Liikevaihto vuonna 2017 oli 25 miljoonaa euroa, ja palveluksessa on 89 henkilöä. Kuopion Vesi Liikelaitoksen käyttöpaikkojen lukumäärä on n. 14 500 kpl. Laskuja on n. 60 000 kpl /v.

Hankinnassa huomioidaan optiona mahdollinen Siilinjärven kunnan vesihuollon liittyminen osaksi Kuopion Veden asiakaspalvelujärjestelmää. Liittymisen jälkeen samaa järjestelmää käytetään myös Siilinjärven kunnan vesihuollon vastaaviin tehtäviin. Siilinjärvellä vesiasiakkaita on noin 4000 kpl.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Kokonaishinta60%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatuominaisuudet40%
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Asiakaspalvelujärjestelmään on mahdollista toteuttaa sopimusaikana lisäominaisuuksia Tilaajan vaatimusten mukaan.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 047-108932

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1909501_1
Benämning på upphandlingen:
Kuopion Vesi Asiakaspalvelujärjestelmä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Vesitieto Oy
Nationellt registreringsnummer:2808881-7
Postadress:c/o Siperia Systems Oy Isokatu 16 B 11
Postnummer:90100
Ort:Oulu
Land:Finland
E-post:myynti@vesitieto.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Internetadress:http://www.suomenvesitieto.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1044922.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1044922.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.7.2019
«« Tillbaka