«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : Ketterä hankintatoimisto

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014710
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-310783
Anbud 23.08.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=245364&tpk=b378fe87-8311-4200-9d6c-fd7618f2a32b

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2844969-4
Postadress:PL 46
Postnummer:05801
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
Kontaktperson:Riku Kosunen
Telefon:+358 407512145
E-post:riku.kosunen@keusote.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/keusote

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=245364&tpk=b378fe87-8311-4200-9d6c-fd7618f2a32b
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ketterä hankintatoimisto
Referensnummer:
KEUDno-2019-1039
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Ketterästä hankintatoimisto -ratkaisusta (myöhemmin myös LPO tai LPO-palvelu). Haemme yhtä (1) Toimittajaa, joka tuottaa LPO-palvelun kokonaisvastuullisesti Tilaajan käyttöön. Tarjouspyynnön kohde on tarkemmin kuvattu liitteessä 2 – Hankinnan kohde ja liit-teessä 3 – Hankinnan kohteen tarkennus.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän käyttöön ketterä hankintatoimistoratkaisu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut. Ratkaisu integroituu osaksi tuotteistettua kokonaisuutta idean käsittelystä tarjousten vertailuun ja tuotteistetun mallin kehittämiseen (liite 1 – ideasta vertailuun). Ketterällä hankintatoimisto-ratkaisulla tavoitellaan mahdollisimman pitkälle tuotteistettua hankintaprosessia määrittelystä tarjousten vertailuun ja mallin kehittämiseen. Ratkaisu jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin: • Perusprosessi - Hankinnan valmistelu • Perusprosessi - Tuotteistettu ketterä määrittely • Perusprosessi - Kilpailutus ja tarjousvertailu • Perusprosessi - Toimintamallin kehittäminen • Tukiprosessi - Määrittely • Tukiprosessi - Hankintasopimusmallit • Tukiprosessi - Kokonaisarkkitehtuurityö Kilpailutuksen voittaja sitoutuu siihen, että se ei osallistu sopimusaikana Tarjoajan roolissa Keusoten järjestämiin kilpailutuksiin tai että sillä ei ole sidoksia mahdollisiin muihin Tarjoajiin (Liite 7 – Sitoumuslomake). Hankintakokonaisuus on tarkemmin kuvattu liitteessä 2 – Hankinnan kohde ja liitteessä 3 – Hankinnan kohteen tarkennus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksen määräaikainen kesto on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Sen jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana Tilaajan kolmen (3) kuukauden ja Toimittajan kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintaa ei jaeta osiin, koska sen toteutus olisi liian monimutkainen, mikäli toimittajia olisi useampi.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.8.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.8.2019 12:01
Plats: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.7.2019
«« Tillbaka