«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupunki - Asuntotuotanto : Kokonaisurakka, Kulosaari, asuntokortteli 42047/33, uudisrakennus

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014700
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-309914

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki - Asuntotuotanto
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 58226
Postnummer:00099
Ort:HELSINGIN KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:Projektipäällikkö Jussi Virtanen
E-post:jussi.virtanen@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kokonaisurakka, Kulosaari, asuntokortteli 42047/33, uudisrakennus
Referensnummer:
2825001052
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouspyyntö Helsingin kaupungin 42. kaupunginosaan korttelin 42047 tontille 33 toteutettavien asuinkerrostalojen rakentamisesta kiinteähintaisena kokonaisurakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt. Kortteliin toteutetaan seuraava yhtiö: - Heka Kulosaari Kyösti Kallion tie 1 a Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella (arviolta tammikuu 2019) ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Rakennustyöt voidaan aloittaa arviolta 3/2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 6963306.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

LAAJUUSTIEDOT: Kolmen pienen kerrostalon kokonaisuus, joissa yhteensä 39 asuntoa. Huoneistoala yhteensä 2383 htm2. Autopaikoitus maanpäällisillä autopaikolla. - Huoneistoala 2383 htm2 - Kerrosluku 4 - Asuntoja 39 kpl TOTEUTUSPERIAATE: -Runko betonielementeistä -Väli- ja yläpohjat pääosin ontelolaattoja -Vesikatto tasakattona jossa porrashuoneiden kohdilla kattolyhdyt. -Julkisivut tehdään kolmikerrosrapattuina betonielementeistä, joiden pohjarappaus on tehty tehtaalla -Parvekkeet lasitettuja Tarjouspyyntöön lisättiin tarkentavia tietoja, jonka vuoksi tarjouksen jättämisen määräaikaa siirretään.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu5
Pris 95
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 212-483870

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kokonaisurakka, Kulosaari, asuntokortteli 42047/33, uudisrakennus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pohjola Rakennus Oy Uusimaa
Nationellt registreringsnummer:FI25399425
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:6963306.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.7.2019
«« Tillbaka