«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupungin asuntotuotanto : LVIA-SUUNNITTELU, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014686
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-310926

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asuntotuotanto
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 58226
Postnummer:00510
Ort:HELSINGIN KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:Projektipäällikkö Sirpa Pylväs
E-post:sirpa.pylvas@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
LVIA-SUUNNITTELU, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus
Referensnummer:
2825002037
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouspyyntö Helsingin Itäkeskukseen rakennettavien kahden asuinkerrostaloyhtiön ja autohallin tietomallinnetusta LVIA-suunnittelusta. Nykyiset rakennukset tontilla puretaan ja rakennetaan uusi umpikorttelimainen asuinkerrostalokokonaisuus. Suunnitteluun sisältyy LVIA-suunnittelu, tietomallintamalla tamän tarjouskyselyn mukaisesti. Suunnitteluun sisältyy purettavien rakennusten purkulupamenettelyyn, purkusuunnitteluun ja purkutyön urakkaan liittyvät tehtävät oman suunnittelualan osalta pääsuunnittelijan johdolla. Suunnittelukokonaisuus sisältää seuraavat perustettavat erilliset yhtiöt: - 45048/11, Haso Ystävyydenpuisto, ARA:n kustannusvalvoma asumisoikeuskohde - 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 378730.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosaarviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat luonnoksissa esitettyjen tilojen mukaisen tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja. KILPAILUN KOHDE: Korttelikokonaisuus, jossa rakennusoikeutta yhteensä 20300 k-m2, jonka lisäksi liiketilaa tulee olla vähintään 400 k-m2. Tontti 45048/11 Haso Ystävyydenpuisto • Rakennusoikeutta 9950 k-m2 • Kerrosluku 6 • Keskipinta-alatavoite noin 55-60 m2 • Tavoite 135 asuntoa • Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin • VSS-tilat 235 m2 Tontti 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16 • Rakennusoikeutta 10350 k-m2 ja vähintään 400 k-m2 liiketilaa • Kerrosluku 6-8 • Keskipinta-alatavoite noin 50-55 m2 • Tavoite 139 asuntoa • Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin • VSS-tilat 248 m2

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu70
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 164-374985

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
LVIA-SUUNNITTELU, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hepacon Oy
Nationellt registreringsnummer:0787141-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:378730.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

TONTIN PERUSTAMISOLOSUHTEET • Rakennettavuusselvitys on tämän tarjouspyynnön liitteenä • Tonttien johtokartta on tämän tarjouspyynnön liitteenä HUOLTOKIRJA Suunnittelutehtäviin sisältyy huoltokirjan ja asuntotuotannon tarkastusasiakirjan täyttäminen sekä niiden edellyttämät toimenpiteet asianomaisen suunnittelijan suunnitelmien ja valvonnan osalta sekä tarvittavien paikantamispiirustusten laatiminen. Huoltokirjaohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -nettisivulta. RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Suunnittelija vastaa rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämisestä suunnittelu- ja työmaa-aikana yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Tarjouspyynnön liitteenä PKS-Rava kortti liittyen tuotteiden kelpoisuuden tarkistamiseen. SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITUS Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta. 2D- ja muu tarkentava suunnittelu ja tasokuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa, piirustukset CAD-muodossa (.dwg, tu-lostustiedostot: .pdf), työselostus ja muu A4-materiaali ATK-muotoon (.pdf, doc, .xls). REIKÄSUUNNITTELU Reikäsuunnittelu ja palokatkodetaljit toteutetaan soveltaen asuntotuotannon tietomallintamisen reikäkierto-ohjetta. Ohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -nettisivuilta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.7.2019
«« Tillbaka