«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Hansel Oy : Elintarvikkeet ja non-food tuotteet 2020-2024

03.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014633
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-309978

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hansel Oy
Nationellt registreringsnummer:0988084-1
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 294444200
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Elintarvikkeet ja non-food tuotteet 2020-2024
Referensnummer:
10481
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Livsmedel, drycker, tobak o.d. (15000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hansel Oy on käynnistämässä kilpailutusta, jonka tavoitteena on muodostaa elintarvikkeita ja non-food tuotteita koskeva puitejärjestely.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Engångsartiklar för catering. (39222100-5)
Engångskoppar. (39222120-1)
Matbehållare. (39221130-7)
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering. (39220000-0)
Hygienartiklar. (33700000-7)
Rengörings- och polermedel. (39800000-0)
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial. (19000000-6)
Specialkläder och tillbehör. (18400000-3)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestelyn kohteena ovat elintarvikkeet (tuotteet suurtalouspakkauksissa ja vähittäismyyntipakkauksissa) ja keittiön tarvitsemat non-food-tuotteet sekä niihin liittyvät palvelut lopullisessa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Hankinnan suunniteltu sisältö on kuvattu tarkemmin Hanselin Internet-sivuilla https://www.hansel.fi/yhteishankinnat/elintarvikkeet-ja-non-food-tuotteet-2020-2024/

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
14.8.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

ILMOITTAUDU TEKNISEEN VUOROPUHELUUN Pyydämme kilpailutuksesta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun ilmoittamalla seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla "Elintarvikkeet 2020-2024: • yrityksen nimi • yhteyshenkilön nimi • yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Pyydämme tekemään ilmoittautumisen viimeistään maanantaina 15.7.2019, mutta ilmoittautuminen on mahdollista myös tämän jälkeen. Tekninen vuoropuhelu koostuu tarjouspyyntömateriaaliluonnosten kommentoinnista. Huomioittehan, että kyseessä on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tässä ilmoituksessa esitetyt kuvaukset sekä tarjouspyyntöjen arvioitu julkaisuajankohta ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja, jotka eivät sido hankintayksikköä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.7.2019
«« Tillbaka