«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Kansaneläkelaitos : Kelan Pitäjänmäen toimitalon keittiölaitteiden hankinta

01.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014538
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 125-305638

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:Nordenskiöldinkatu 12
Postnummer:00250
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:hankintapalvelut@kela.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kelan Pitäjänmäen toimitalon keittiölaitteiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Utrustning för industrikök. (39314000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (Kela) Pitäjänmäen toimitalon henkilöstöravintolan uudet keittiölaitteet ja -kalusteet. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 300201.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (Kela) Pitäjänmäen toimitalon henkilöstöravintolan uudet keittiölaitteet ja -kalusteet. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Kelan Pitäjänmäen toimitalon keittiölaitteiden hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
28.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet
Nationellt registreringsnummer:0816444-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:tiina.liirre@electrolux.com
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:300201 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i öppet förfarande

3. Förklaring

Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela tai hankintayksikkö) on järjestänyt 6.5.-10.6.2019 tarjouskilpailun Kelan Pitäjänmäen toimitalon keittiölaitteiden hankinnasta (Alkuperäinen ilmoituksen numero HILMA:ssa 2019-009995 ja EUVL:ssä 2019/S 088-210501, EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 234599. Korjausilmoitus 29.5.2019 HILMA:ssa 2019-012072 ja EUVL:ssä: 2019/S 104-252284). Kela Pitäjänmäen toimitalon keittiölaitteiden hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa oli tarjousten jättämisen määräaika maanantaina 10.6.2019 klo 15.00 asti. Tarjouskilpailuun ei tullut yhtään tarjousta. Hankintalain 40 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta. Kela on pyytänyt Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteilta tarjouksen alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisista keittiölaitteista ja –kalusteista. Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet on 27.6.2019 päivätyllä tarjouksellaan tarjonnut Kelan Pitäjänmäen toimitalon henkilöstöravintolan keittiölaitteet em. hintaan.

«« Tillbaka