«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö : YTHS:n kuvantamiskokonaisuus ja kansallinen kuva-arkisto

28.06.2019 14:51
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014534
Anbud eller anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-011229
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
YTHS:n kuvantamiskokonaisuus ja kansallinen kuva-arkisto

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
FO-nummer 0202637-8
Kontaktpersoner Mia Lehmusvaara
Gatuadress Töölönkatu 37
Postnummer 00260
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358408659877
E-postadress mia.lehmusvaara@yths.fi
Webbadress (URL) http://www.yths.fi/
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://permalink.mercell.com/106078435.aspx
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Julkisoikeudellinen laitos
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
YTHS:n kuvantamiskokonaisuus ja kansallinen kuva-arkisto
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankittava kokonaisuus käsittää kuvantamiskokonaisuuden, jonka osia ovat radiologian tuotannonohjausjärjestelmä (RIS), kuva-arkisto (PACS), kuvankatseluohjelma ja liittyminen kansalliseen kuvantamisarkistoon (Kvarkki). Tarjouskokonaisuuden tulee kattaa kaikki viranomaisen asettamat kansalliset vaatimukset kaikkien hankittavien ohjelmaosien ja liityntöjen osalta. 

Hankittava kokonaisuus ostetaan kaikilta osin palveluna (Saas). 

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar
Hankinta keskeytettiin hankintalain vastaisen hankintamenettelyn perusteella. Hankintapäätös oikaisu- ja valitusosoituksineen on toimitettu jokaiselle tarjoajalle tiedoksi sähköisen järjestelmän kautta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka