«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Chat- ja chatbot-palvelut (DPS)

01.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014511
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 125-306016
Anbudsansökningar 31.08.2021 klo 00.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=245649&tpk=3940546a-7614-446f-baf3-770202db831e

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Pirjo Lukkari
Telefon:+358 94711
E-post:pirjo.lukkari@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=245649&tpk=3940546a-7614-446f-baf3-770202db831e
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiiri
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Chat- ja chatbot-palvelut (DPS)
Referensnummer:
245649
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pyydämme osallistumishakemuksia chat- ja chatbot-palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita chat- ja chatbot-palveluita sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. HUS voi tehdä kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja lisäksi miltä tahansa dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyltä toimittajalta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena olevat palvelut ovat SaaS-palveluna tai muulla vastaavalla tavalla toteutettavia chat- ja/tai chatbot-palveluita sekä kaikenlaisia niihin liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten suunnittelua, kehittämistä, käyttöönottoa, tukea, ylläpitoa, konsultointia ja koulutusta. Chat- ja chatbot-palvelut voivat sisältää esimerkiksi asiakaspalvelu-, informaatio- ja neuvontapalveluita, palveluohjausta sekä eTerveyspalveluita. Niiden käyttäjinä voivat olla HUSin lisäksi sen palveluita käyttävät organisaatiot ilman maantieteellistä rajausta sekä organisaatioiden lukuun työskentelevät henkilöt, asiakkaat ja potilaat.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:8.7.2019 - 31.8.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

HUS voi pidentää tai lyhentää dynaamista hankintajärjestelmää hankintalain (1397/2016) 50 §:n mukaisesti. Pidentämisestä tai lyhentämisestä julkaistaan erillinen hankintailmoitus.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

HUSilla on sisäisen kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen perusteella oikeus tilata toimittajalta sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, versionvaihtoja, laitteita ja tarvikkeita.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Osallistumishakemuksia tullaan käsittelemään vasta 29.7.2019 alkaen, lomakauden vuoksi.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

1. Ehdokas on merkitty kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 2. Ehdokasta ei koske hankintalain (1397/2016) 80 tai 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. 3. Ehdokkaaseen ei kohdistu Euroopan unionin tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

4. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa verot ja sosiaaliturvamaksut. 5. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa työntekijöiden eläkevakuutus ja maksaa eläkevakuutusmaksut. 6. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa tapaturmavakuutus ja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. 7. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa muut mahdolliset lakisääteiset maksut. 8. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. 9. Ehdokkaan Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittarin (ks. http://www.asiakastieto.fi/palvelupaketti/riskimittari.jsp) mukainen viimeisin riskiluokka on RL1–RL3, tai jos ehdokkaan tietoja ei ole saatavana Suomen Asiakastieto Oy:stä, sitä vastaava. 10. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen. 11. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on viimeistään sopimuskauden alkaessa hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät vakuutukset.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
31.8.2021 00:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

Sote- ja maakuntauudistuksesta tai muista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevista uudistuksista, päätöksistä tai sopimuksista saattaa seurata muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Jos muutosten seurauksena HUSin tai sen sijaan tulevan organisaation (kuten maakunnan) toimialue laajenee, toimipaikat lisääntyvät tai toiminta kasvaa esimerkiksi tehtävien lisääntymisen vuoksi, HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on oikeus vastaavasti laajentaa sisäisten kilpailutusten ja niiden perusteella tehtävien sopimusten kohdetta. HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on sama oikeus, jos päätetään tehdä alueellista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. Laajennus voi kattaa maantieteellisesti HYKS-erityisvastuualuetta vastaavan tai sitä laajemman Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- tai tuotantoalueen. Erikseen voidaan sopia sopimusten jakamisesta, jos HUSin tai sen sijaan tulevan organisaation toiminta jakautuu edellä mainittujen uudistusten, päätösten tai sopimusten vuoksi useampaan yksikköön. HUSin tehtävien siirtyessä voidaan sisäisten kilpailutusten perusteella tehtäviä sopimuksia mahdollisena siirtymäaikana hyödyntää sekä HUSin että sen sijaan tulevan organisaation käytössä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.6.2019
«« Tillbaka