«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu : Oppikirjojen välityspalvelu

13.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014506
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-385790

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Nationellt registreringsnummer:0245912-2
Postadress:Raumantie 4
Postnummer:00350
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.hrsk.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Suomalais-venäläinen koulu
Nationellt registreringsnummer:0245913-0
Postadress:Pelimannintie 16
Postnummer:00420
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.svk-edu.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Oppikirjojen välityspalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. (79000000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli kirjallisuuden välityspalvelu kohdistuen erityisesti oppikirjoihin sekä lasten- ja nuortenkirjoihin.

Tilaaja tekee tilaukset pääsääntöisesti toimittajan sähköisen tilauskanavan kautta. Tilatut kirjat toimitetaan Tilaajan määrittämään toimitusosoitteeseen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 450000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tryckning och distribution. (79824000-6)
Lagring och magasinering. (63120000-6)
Godshantering, lagring och tillhörande tjänster. (63100000-0)
Tryckta böcker. (22110000-4)
Prenumerationstjänster. (79980000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta esitettiin tarjouspyynnön liitteellä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" sekä tarjouspyynnön liitteellä 2 "Vaatimusluettelo".

Kilpailutuksen perusteella muodostetiin puitejärjestely.

Kohdassa II.1.5) ilmoitettu arvo on hankintayksikön arvio koko puitejärjestelyn volyymistä optiokaudet mukaan lukien neljälle vuodelle. Esitetty arvioitu kokonaisarvo ei sisällä määräostovelvoitetta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Hinta100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä puitejärjestelyn kohteena olevan palvelun katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin

hankintayksikön toimesta olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista.

Hansel Oy toimi kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-181081

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Oppikirjojen välityspalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kirjavälitys Oy
Nationellt registreringsnummer:0110031-0
Postadress:Hakakalliontie 10
Postnummer:05460
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Suomen Kirjastopalvelu Oy
Nationellt registreringsnummer:0110020-6
Postadress:Työpajankatu 13 A
Postnummer:00580
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:450000 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.8.2019
«« Tillbaka