«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Valmet Automotiven RekryKoulutus Salon akkutehtaalle

30.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014485
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 125-306717

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 236
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Petri Järvinen
E-post:petri.jarvinen@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Valmet Automotiven RekryKoulutus Salon akkutehtaalle
Referensnummer:
VARELY/2788/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Valmet Automotive Oy käynnistää akkujen suurtuotannon Salossa. Valmet Automotiven Electric Vehicle - liiketoimintalinja toimii akkujärjestelmien valmistajana ja täydellisten akkujärjestelmien toimittajana autoteollisuuden ja teollisuuden tarpeisiin. Yhteishankintakoulutuksena toteutettavan RekryKoulutuksen tavoitteena on varmistaa uusien työntekijöiden osaaminen korkean teknologian suursarja-akkutehtaassa Salossa siten, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti akkutehtaan eri tuotantotehtävissä ja automatisoiduilla valmistuslinjoilla materiaalinkäsittelijänä ja operaattorina. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt palkataan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 908988.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Salon seutu (S022)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Varsinais-suomen ELY-keskus pyytää tarjousta suoraan yhdeltä palveluntuottajalta. Kyse on hankinnasta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä koulutuksen toteutuksen kannalta järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Kilpailun puuttuminen ei johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Akkutehtaan tuotantolinjat ovat suunniteltu asiakkaalle valmistettavien 48V-automotive-akkujen valmistukseen, ja ovat teknologisen kokonaisuuden suhteen ainutlaatuisia. Linjastot on suunniteltu vain yhden tuotteen ja sen varianttien kokoonpanoon. Linjastolla operoiminen on olennainen osa koulutuksen keskeistä sisältöä, eikä vastaavaa linjastoa eikä siihen liittyvää ammatin hallinnan kannalta riittävän laaja-alaista koulutusosaamista ole käytössä eikä saatavilla muualta. Linjaston toimintaan ja siinä operoimiseen liittyvä koulutus muodostaa noin 90% rekrytoivan koulutuksen kokonaiskestosta.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Valmet Automotiven RekryKoulutus Salon akkutehtaalle

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Valmet Automotive Oy teollisuusoppilaitos
Nationellt registreringsnummer:0143991-2
Postadress:Joensuunkatu 7 C
Postnummer:24100
Ort:SALO
Land:Finland
Telefon:+358 405444344
E-post:juha.laitala@valmet-automotive.com
Nuts-kod:Salon seutu (S022)
Internetadress:http://valmet-automotive.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:908988 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Värde exkl. moms:35000.00
Andel:4 %
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Työturvallisuuskorttikoulutus kaikille koulutettaville.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Varsinais-suomen ELY-keskus on pyytänyt tarjousta suoraan yhdeltä palveluntuottajalta. Kyse on hankinnasta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä koulutuksen toteutuksen kannalta järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Kilpailun puuttuminen ei johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Valmet Automotive Oy käynnistää akkujen suurtuotannon Salossa. Valmet Automotiven Electric Vehicle - liiketoimintalinja toimii akkujärjestelmien valmistajana ja täydellisten akkujärjestelmien toimittajana autoteollisuuden ja teollisuuden tarpeisiin. Yhteishankintakoulutuksena toteutettavan RekryKoulutuksen tavoitteena on varmistaa uusien työntekijöiden osaaminen korkean teknologian suursarja-akkutehtaassa Salossa siten, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti akkutehtaan eri tuotantotehtävissä ja automatisoiduilla valmistuslinjoilla materiaalinkäsittelijänä ja operaattorina. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt palkataan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Salon akkutehtaalle tulee kolme tuotantolinjaa; kaksi niistä on suurivolyymisia ja yksi piensarjatyyppinen. Sarjatuotanto tulee alkamaan viimeistään Q4/2019. Akkutehtaan tuotantolinjat ovat suunniteltu asiakkaalle valmistettavien 48V-automotive-akkujen valmistukseen, ja ovat teknologisen kokonaisuuden suhteen ainutlaatuisia. Linjastot on suunniteltu vain yhden tuotteen ja sen varianttien kokoonpanoon. Linjastolla operoiminen on olennainen osa koulutuksen keskeistä sisältöä, eikä vastaavaa linjastoa eikä siihen liittyvää ammatin hallinnan kannalta riittävän laaja-alaista koulutusosaamista ole käytössä eikä saatavilla muualta.

«« Tillbaka