«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Celia Näkövammaisten kirjasto : Äänikirjojen suorahankinta

30.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014473
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 125-306722

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Celia Näkövammaisten kirjasto
Nationellt registreringsnummer:0245872-8
Postadress:PL 20 (Marjaniementie 74, Helsinki)
Postnummer:00030
Ort:IIRIS
Land:Finland
Kontaktperson:Eeva Paunonen
Telefon:+358 295333090
E-post:eeva.paunonen@celia.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.celia.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Äänikirjojen suorahankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Bibliotekstjänster. (92511000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Celia hankkii suorahankintana äänikirjoja Näkövammaisten kirjaston kokoelmaan tekijänoikeuslain (404/1961) 17 b ja 17 c pykälien mukaiseen käyttöön näkövammaisille ja muille lukemisesteisille.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 450000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Lexikon, kartor och notböcker. (22114000-2)
Biblioteksböcker. (22113000-5)
Ljudinspelningar. (32353000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Suorahankinnassa on kyse suomalaisten kirjakustantamoiden tuottamista kaupallisista äänikirjoista, joiden äänitteitä käytetään myös Celian tarjoamien saavutettavien ja rakenteisten äänikirjojen pohjana. Hankinnalla varmistetaan, että näkövammaiset ja muut lukemisesteiset saavat samat äänikirjat saavutettavassa muodossa kuin muu väestö.

Celia tekee äänikirjojen suorahankinnoista puitesopimukset neljän (4) eri toimittajan kanssa, jotka pystyvät tarjoamaan Celialle em. mukaisia palveluja.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimukset tehdään kahdelle (2) vuodelle, minkä jälkeen sopimuskautta voidaan jatkaa vuoden pituisella optiokaudella.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Äänikirjojen suorahankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Silencio Oy
Nationellt registreringsnummer:2102969-7
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:450000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:450000 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Äänikirjojen suorahankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Dramafoni
Nationellt registreringsnummer:0202748-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:450000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:450000 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Äänikirjojen suorahankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Texteller Oy
Nationellt registreringsnummer:2726491-1
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:450000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:450000 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Äänikirjojen suorahankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
20.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:KunaLoop Oy
Nationellt registreringsnummer:2779638-7
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turku (K853)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:450000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:450000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinnan sitoutumaton enimmäiskokonaisarvo on 450 000 EUR. Hankinnan vuosittainen ennakoitu kokonaisarvo on arviolta 50 000-150 000 EUR / vuosi.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation

3. Förklaring

Hankintalain 40.2 §:n 3 -kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen. Saman pykälä 2 -kohdan mukaan suorahankinta on mahdollinen, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Celia hankkii suorahankintana äänikirjan (teoksen) siltä toimittajalta, jolle kirjakustantamo on luovuttanut yksinoikeuden tuottaa kyseinen äänikirja. Aänikirjan toteuttaa lukija, jonka kustantaja on erityisesti valinnut toteuttamaan juuri tietynlaisen, taiteelliseksi katsottavan tulkinnan luettavasta kirjasta. Haluttu taiteellinen lopputulos voidaan saada äänikirjaan vain juuri tietyn lukijan tulkinnan (taiteellisen esityksen) kautta. Lukijat ovat ensisijaisesti ammattinäyttelijöitä tai ammattimaisia äänikirjan lukijoita. Suorahankintana hankittavat tuotteet ovat äänikirjoja, joiden korkealla laadulla on erityisen suuri merkitys Celian näkövammaisille ja muille lukemisesteisille asiakkaille. Näkövammaiselle äänikirjan lukijan tulkinnalla on suuri merkitys kuuntelukokemuksen onnistumisessa ja kirjan sisällön välittymisessä. Lukemisesteisillä on oikeus saada saavutettavassa muodossa vastaavia äänikirjoja kuin muulla väestönosalla. Lukijan merkitys äänikirjan kuuntelussa on tullut voimakkaasti esille myös viimeisimmässä Celian asiakastyytyväisyyskyselyssä.

Celia tekee äänikirjojen suorahankinnoista puitesopimukset niiden toimittajien kanssa, jotka pystyvät tarjoamaan Celialle em. mukaisia palveluja.

Celia tekee sopimuskaudella teoskohtaisesti päätöksen siitä, mitä äänikirjoja hankintaan Näkövammaisten kirjaston käyttöön. Äänikirja hankitaan siltä toimittajalta, jolla on yksinoikeus edellämainitun mukaisen äänikirjan tuottamiseen.

«« Tillbaka