«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Mikkelin kaupunki : Haukivuoren alueen asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelu

28.06.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014463
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 124-302932

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Mikkelin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0165116-3
Postadress:PL 33
Postnummer:50101
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Janne Skott
Telefon:+358 151941
E-post:hankinnat@mikkeli.fi
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Allmän adress: (URL)http://www.mikkeli.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Haukivuoren alueen asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Mikkelin kaupunki tulee kilpailuttamaan Haukivuoren alueen asiointi-, työmatka- ja koulululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun arviolta 2021 alkavalle sopimuskaudelle. Hankintamenettely on avoin ja tarjouspyyntö julkaistaan erityisalojen hankintalain mukaisena EU-hankintana. Suunniteltu sopimuksentekomenettely: Noudatetaan tehtäessä bruttoperusteisia liikennöintisopimuksia joukkoliikenteestä Mikkelin kaupungin (joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomainen, tilaaja) ja liikenteenharjoittajan välillä.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 700000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Mikkelin seutu (S101)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde ja alueet: Mikkelin kaupungin Haukivuoren alueen asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelu

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
20.7.2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.6.2019
«« Tillbaka