«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Rajavartiolaitos : Procurement, installation and Maintenance of Automated Border Control System with Self-Service Systems and e-Gates

30.06.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014392
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 126-309608

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Rajavartiolaitos
Postaddress P.O. Box 3
Postnummer FIN-00131
Ort Helsinki
Land Finland
E-post kaupallinen_yksikko.rvle@raja.fi
Upphandlande myndighetwww.raja.fi

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

Procurement, installation and Maintenance of Automated Border Control System with Self-Service Systems and e-Gates

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Varor
Genomförandesätt
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Procurement, installation and maintenance of an automated and machine assisted border control concept comprising sefservice kiosks, e-Gates and supporting components of manual border checks.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Elektrisk utrustning. (31600000-2)
II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Tilläggsobjekt
Huvudordlista
Installation av elektrisk utrustning. (51110000-6)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

7500000 - 7900000 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Påskyndat selektivt
IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2 Tilldelningskriterier

Det ekonomist mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till

Jämförelsegrunder Viktning
1. Price, including running costs 30
2. Quality (tehnical merits, maintenance and Service, project implementation and delivery dates, user test) 70
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

2018/S 150-345968 7.8.2018

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
RVLDno-2018-477
Benämning
Procurement, installation and Maintenance of Automated Border Control System with Self-Service Systems, e-Gates and Devices for manual control
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
5.6.2019
V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Vision-Box S.A.
Nationellt id PT505350173
Postaddress Rua Casal de Canas, 2, Zona Industrial de Alfragide
Postnummer 2790-204
Ort Carnaxide
Land Portugal

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
27.6.2019
«« Tillbaka