«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta yhteishankintana

27.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014343
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-300174

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:Toinen linja 4 A
Postnummer:00530
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Eeva Rantala
Telefon:+358 503412834
E-post:sote.hankinnat@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/www/sote/fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Askolan kunta
Nationellt registreringsnummer:9000162-0
Ort:Askola
Land:Finland
E-post:askola@askola.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.askola.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, suun terveyden-huolto
Nationellt registreringsnummer:0725937-3
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@eksote.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://eksote.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Ort:Espoo
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@espoo.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)http://espoo.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:HUS-Logistiikka
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Ort:Vantaa
Land:Finland
E-post:logistiikka.asiakaspalvelu@hus.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.hus.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kauniaisten kaupunki, Suun terveydenhuolto
Nationellt registreringsnummer:0203026-2
Ort:Kauniainen
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.kauniainen.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Keravan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0127485-5
Ort:Kerava
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@kerava.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://kerava.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2844969-4
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@keusote.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.hyvinkaa.fi/ku-sote/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kirkkonummen kunta
Nationellt registreringsnummer:0203107-0
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.kirkkonummi.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Lohjan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1068322-0
Ort:Lohja
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@lohja.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.lohja.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Loviisan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0203263-9
Ort:Loviisa
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@loviisa.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.loviisa.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Perusturvayhtiö Karviainen
Nationellt registreringsnummer:2187280-1
Ort:Karviainen
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@karviainen.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.karviainen.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Porvoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1061512-1
Ort:Porvoo
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@porvoo.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.porvoo.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Sipoon kunta
Nationellt registreringsnummer:0203533-8
Ort:Sipoo
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.sipoo.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Siuntion kunta
Nationellt registreringsnummer:0131156-4
Ort:Siuntio
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@siuntio.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.siuntio.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Ort:Vantaa
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta yhteishankintana
Referensnummer:
HEL 2018-007505
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter. (33130000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun suun terveydenhuollon instrumenttien hankinnasta. Hankinta tehdään yhteishankintana. Hankintaan osallistuvista kunnista / kaupungeista käytetään jatkossa nimitystä "hankintarengas" tai "tilaaja / tilaajat". Hankinnassa ovat mukana: Askola, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula), Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Perusturvayhtymä Karviainen (Karkkila ja Vihti), Porvoo, Sipoo, Siuntio, Vantaa, HUS Logistiikka ja Eksote (=Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2370000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter. (33130000-0)
Tandläkarinstrument. (33131000-7)
Tandkirurgiska instrument. (33131100-8)
Instrument för tandutdragning. (33131500-2)
Instrument för tandfyllning. (33131600-3)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Katso hankintarenkaaseen kuuluvat osapuolet. Etelä-Suomi.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun suun terveydenhuollon instrumenttien hankinnasta. Hankinta toteutetaan yhteishankintana hankintarenkaan osapuolten kesken. Tarjouspyynnössä ja hintaliitteessä esitetyt hankintamäärät perustuvat tilaajien yhteenlaskettuihin yhden vuoden (v. 2017) ostomääriin. Ostomäärät on poimittu tilaajilta ja toimittajilta saaduista ostoraporteista niiltä osin, kun saaduista raporteista tiedot ovat olleet saatavissa. Ostoraportit on saatu seuraavilta tilaajilta: Espoo, Eksote, Helsinki, Hus logistiikka, Kauniainen, Kerava, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Karviainen, Porvoo, Siuntio, Vantaa. Tähän hankintaan kuuluvien tilaajien toimipisteiden koot ovat hyvinkin erilaisia (ks. tilaajakohtainen liite, liitteet 7-22). Tilaajat eivät sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita tilataan tarpeen mukaan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Soveltuvuus käyttöön.0
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhteen yhden vuoden mittaiseen optiokauteen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 219-501202

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta yhteishankintana

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:7
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Dental Systems Oy
Nationellt registreringsnummer:0250157-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Hammasväline Oy
Nationellt registreringsnummer:0881266-0
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Implantona
Nationellt registreringsnummer:Y0989071-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:JH Hammastuote Oy
Nationellt registreringsnummer:2184134-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:MADS Dental Oy
Nationellt registreringsnummer:0901279-6
Ort:Parola
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:ORTOMAT HERPOLA OY
Nationellt registreringsnummer:0785825-3
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Plandent Oy
Nationellt registreringsnummer:0112771-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2370000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.6.2019
«« Tillbaka