«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Launeen osa-alueen kotihoitopalvelut

27.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014336
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-301451

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0215606-8
Postadress:Keskussairaalankatu 7
Postnummer:15850
Ort:Lahti
Land:Finland
Kontaktperson:Tomi Järvinen
Telefon:+358 444828927
E-post:tomi.jarvinen@phhyky.fi
Nuts-kod:Päijät-Häme (FI1C3)
Allmän adress: (URL)http://www.phhyky.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Launeen osa-alueen kotihoitopalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) on pyytänyt tarjouksia Lahden kaupungin Launeen osa-alueen kotihoitoasiakkaiden palvelujen tuottamisesta sopimuskaudelle 11.5.2019-10.5.2021. Hankinnan kohteena ovat olleet Launeen osa-alueen: - Kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) joka päivä klo 7-22. - Asiakkaiden turvapuhelinhälytykseen liittyvät käynnit arkisin klo 7-22. - Kotihoitoasiakkaiden lääkäripalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2800000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kotiin tuotettavilla palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä kotiin järjestettäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 kohdan tarkoittaman kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n tarkoittaman kotisairaanhoidon, jota annetaan täysi-ikäisille henkilöille ja perheille. Kotihoitoa järjestetään asiakkaan luona tehtävin kotikäynnein, joita toteutetaan asiakkaan hoitoja palvelusuunnitelman mukaisin palveluin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 023-051384

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Launeen osa-alueen kotihoitopalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Stella Kotipalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:0968381-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2800000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.6.2019
«« Tillbaka