«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : TIETOPYYNTÖ: Helsingin kaupungin päihdepalveluiden tulevaan kilpailutukseen liittyvä kysely

27.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014333
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-300396

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 6000
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Sonja Korhonen
Telefon:+358 503036540
E-post:sonja.korhonen@nhg.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/sote/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: Helsingin kaupungin päihdepalveluiden tulevaan kilpailutukseen liittyvä kysely
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupunki on aloittanut seuraavan sopimuskauden valmistelun päihdepalveluiden osalta. Hankintaa valmistellaan syksyllä 2019 ja kilpailutus käynnistyy vuoden 2020 alussa. Kilpailutusta varten selvitämme nykyisten ja potentiaalisten palveluntuottajien näkemyksiä markkinan kehittymisestä.

Jos tuotatte tai aiotte tuottaa päihdepalveluita 1) korvaushoidossa, 2) kotiin vietävässä vieroitushoidossa tai päihdekuntoutuksessa, 3) avokuntoutuksessa tai 4) laitoskuntoutuksessa tai -vieroituksessa, toivomme näkemyksiänne oheiseen kyselyyn.

Vastaamalla kyselyyn teillä on mahdollisuus vaikuttaa hankinnan suunnitteluun. Kyselyn aiheita ovat mm. eri palveluiden uudistamisen tarpeet, yhteistyö tilaajan ja tuottajan kanssa sekä toipumisorientaatioviitekehyksen hyödyntäminen hankinnassa. Lisäksi kartoitamme mahdollisuuksia hyödyntää kannustin- ja sanktiomalleja sekä ylipäätään tulevaisuuden näkemyksiänne ja suunnitelmianne päihdepalveluiden kehittämisen suhteen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kyselyyn voi vastata samasta organisaatiosta useampi eri henkilö tai voitte vastata eri palveluiden osalta eri vastauskerroilla. Toivommekin, että vastaatte kyselyyn niiden palveluiden osalta, joista vastaatte tai joista teillä on kokonaisnäkemys. Kyselyn alussa valitaan, mitä palveluita koskeviin kysymyksiin vastaatte kyseisellä vastauskerralla. Kyselyn tuloksista laaditaan koonti syksyllä 2019, jonka saatte myös käyttöönne. Yksittäisten vastaajien (tai organisaatioiden) vastaukset eivät käy ilmi koonnista.

Kyselyä ei valitettavasti voi tallentaa kesken kaiken vaan se tulee täyttää kerralla (mutta vastauskertoja eri palveluihin voi olla useampi). Kyselyyn vastaaminen vie arviolta 30 minuuttia. Vastaamaan pääset alla olevassa osoitteessa:

https://response.questback.com/nordichealthcaregroupoy/hkipaihde

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Kysely on auki maanantaihin 26.8.2019 asti. Kyselyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä 12.7. asti ja taas 29.7. alkaen sonja.korhonen@nhg.fi tai 050 303 6540. Nordic Healthcare Group (NHG) tukee Helsingin kaupunkia hankinnan valmistelussa ja kyselyn toteutuksessa.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.1.2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.6.2019
«« Tillbaka