«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Kolarin kunta : KESKEYTYSILMOITUS Kolarin kunnan yleisurheilukentän juoksuratojen ja suorituspaikkojen pinnoitteen uusiminen.

28.06.2019 09:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014320

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-007392
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kolarin kunnan yleisurheilukentän juoksuratojen ja suorituspaikkojen pinnoitteen uusiminen., Kolarin kunta

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kolarin kunta
FO-nummer 0191528-8
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Kolarin Kunta, Kuntaympäristöpalvelut
Kontaktpersoner Juhani Kauppinen
Gatuadress Isopalontie 2
Postnummer 95900
Postanstalt Kolari
Land Finland
Telefon +358404895035
E-postadress juhani.kauppinen@kolari.fi
Webbadress (URL) http://www.kolari.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
KESKEYTYSILMOITUS Kolarin kunnan yleisurheilukentän juoksuratojen ja suorituspaikkojen pinnoitteen uusiminen.
Kort beskrivning av upphandlingen

Rakennuskohteena on Kolarin kirkonkylän keskusurheilukentän kunnostus juoksuratojen ja suorituspaikkojen pinnoitteen osalta. Hanke käsittää vanhan pinnoitteen poiston ja hävityksen kokonaisuudessaan, 13mm uuden yleisurheilupinnoitteen juoksuradoille ja 20mm yleisurheilupinnoitteen suorituspaikoille sekä ratojen uudelleen mittauksen ja maalauksen. Pinnoitus tehdään vettä läpäisevällä joustavalla kestopäällysteellä. Alustan asfaltin kunto tarkistetaan poiston yhteydessä ja tarvittaessa alustan paikkaukset suoritetaan lisätyönä.

Huvudföremål
Huvudordlista
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kolari (K273)

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Kolarin kunnan tekninen lautakunta on kokouksesaan 27.6.2019 päättänyt pykälässä § 55 keskeyttää hankinnan.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka