«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Tampereen Tilapalvelut Oy : Ilmanvaihtolaitteiden suodattimet

27.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014298
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-299842
Anbudsansökningar 25.06.2023 klo 00.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=225015&tpk=42d5f06f-2fad-4cd6-88e0-f9da618f3a04

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen Tilapalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2863261-6
Postadress:Särkijärvenkatu 1
Postnummer:33840
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Krista Sillman/Tuomi Logistiikka Oy
Telefon:+358 444863861
E-post:krista.sillman@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=225015&tpk=42d5f06f-2fad-4cd6-88e0-f9da618f3a04
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Tilapalvelut
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Tilapalvelut

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ilmanvaihtolaitteiden suodattimet
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Luftfilter. (42514310-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Tuomi Logistiikka Oy Tampereen Tilapalvelut Oy:n puolesta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tampereen Tilapalvelut Oy pyytää hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen perustettavaan ilmanvaihtolaitteiden suodattimien hankintaa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät ilmanvaihtolaitteiden suodattimet kilpailutetaan järjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla esimerkiksi sähköisellä huutokaupalla. Tarjouskilpailut tullaan järjestämään noin kaksi kertaa vuodessa. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehdyn hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet määritellään tarkemmin hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. HUOM! Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido ehdokasta eikä velvoita osallistumaan varsinaisiin kilpailutuksiin. Liittyminen on kuitenkin edellytys kilpailutuksiin osallistumiselle. Lisäksi edellytetään hankinta-asiakirjoissa edellytettyjen soveltuvuusehtojen täyttymistä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
1600000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:26.6.2019 - 25.6.2023
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa voidaan jatkaa ilmoittamalla siitä uudella hankintailmoituksella.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-177291
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
25.6.2023 00:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista syyskuussa 2019. Jatkossa tarjouskilpailuja tullaan järjestämään noin kaksi kertaa vuodessa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.6.2019
«« Tillbaka