«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Jyväskylän kaupunki : Terveysneuvontapalvelut huumeiden käyttäjille

27.06.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014248
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-301435

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Jyväskylän kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0174666-4
Postadress:Kilpisenkatu 1
Postnummer:40100
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Mari Sakala
Telefon:+358 504113374
E-post:hankinnat@jkl.fi
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Allmän adress: (URL)http://www.jyvaskyla.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Terveysneuvontapalvelut huumeiden käyttäjille
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on terveysneuvontapalvelut huumeiden käyttäjille. Valtioneuvoston asetuksen (146/2017) 6 §:n mukaan kunnan tehtävä on huolehtia suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihtamisesta tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukaan. Terveysneuvontapalvelu on tarkoitettu pistämällä huumeita käyttäville henkilöille sekä seksityötä tekeville. Terveysneuvontapalvelun vähimmäisvaatimuksena on palvelun tuottaminen liikkuvassa sekä vähintään yhdessä kiinteässä palvelupisteessä. Vähimmäisvaatimusta ylittävänä palveluna voidaan toteuttaa ns. terveysneuvontapalvelua jalkautuvana katutyönä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 399984.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylän seutu (S131)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Palvelua tulee tuottaa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) alueella liikkuvana terveysneuvontapalveluna. Jyteen kuuluvat Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen. Terveysneuvontapalvelua tulee olla tarjolla vähintään yhdessä kiinteässä palvelupisteessä, joka sijaitsee enintään 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-155587

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Terveysneuvontapalvelut huumeiden käyttäjille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sovatek -säätiö
Nationellt registreringsnummer:2307473-1
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Suomi (FI193)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:399984.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.6.2019
«« Tillbaka