«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Lounavoima Oy : Korvenmäen runkolinja

26.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014234
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 122-299097

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lounavoima Oy
Nationellt registreringsnummer:2875090-3
Postadress:Helsingintie 541
Postnummer:24100
Ort:Salo
Land:Finland
Kontaktperson:Elina Annala
Telefon:+358 408670126
E-post:elina.annala@lounavoima.fi
Nuts-kod:Salo (K734)
Allmän adress: (URL)http://www.lounavoima.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Korvenmäen runkolinja
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Grävning och schaktning. (45112000-5), För fjärrvärme (KA01-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Lounavoima Oy rakennuttaa kaukolämpöverkoston runkolinjan Korvenmäen ekovoimalaitokselta Salon taajamaan suunnitelmien mukaisesti. Rakentamiseen sisältyy myös samaan kaivantoon asennettavien paineviemärin, vesijohdon, sähkökaapelin (20 kV) ja kuitukaapelin rakentaminen suunnitelmien mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 5300000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Salo (K734)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kaukolämmön runkolinjan rakentaminen Korvenmäestä Salon keskustaan.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 067-158076

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Korvenmäen runkolinja

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kuntec Oy
Nationellt registreringsnummer:2434427-0
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turku (K853)
Internetadress:https://www.kuntec.fi/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.6.2019
«« Tillbaka