«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Turun Kaupunki : Itäinen Rantakatu, Itälaituri väli: V-kaupunginosa/39.6- Purserinpolku rakentaminen

26.06.2019 11:52
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014220

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-011318
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Itäinen Rantakatu, Itälaituri väli: V-kaupunginosa/39.6- Purserinpolku rakentaminen, Turun Kaupunki

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Turun Kaupunki
FO-nummer 0204819-8
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkiympäristön rakennuttaminen
Kontaktpersoner Tuomas Turpeinen
Gatuadress Puolalankatu 5 3. krs
Postnummer 20100
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +358401820528
E-postadress tuomas.turpeinen@turku.fi
Webbadress (URL) http://www.turku.fi/
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Itäinen Rantakatu, Itälaituri väli: V-kaupunginosa/39.6- Purserinpolku rakentaminen
Kort beskrivning av upphandlingen

Urakkaan kuuluu:

Tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa Itäisen Rantakadun kadunrakennustyöt välillä V-kaupunginosa/39.6 - Purserinpolku.

Huvudföremål
Huvudordlista
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Turku (K853)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
- 13.12.2019

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Hankinnasta saatiin vain yksi tarjous. Saatu tarjous ylittää hankkeelle varatut määrärahat.

Mikäli hankintayksikön hankintatarve ei poistu tai muutu olennaisesti, hankintayksikkö käynnistää uuden hankintamenettelyn uudella hankintailmoituksella.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka