«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : Respiraattoreiden suorahankinta

26.06.2019 10:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014154
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
FO-nummer 0828255-9
Postadress PL 52
Postnummer 20521
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +35823130000
E-postadress materiaalitoimi@tyks.fi
Webbadress (URL) http://www.tyks.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Respiraattoreiden suorahankinta
Beskrivning av upphandlingen

Servo-U (2kpl) respiraattoreiden suorahankinta Lasten ja nuorten klinikalle lasten tehohoidon osastolle.

Servo-N (1kpl) respiraattorin suorahankinta Lasten ja nuorten klinikalle vastasyntyneiden sairaanhoidon osastol-le.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Avtalets totala värde
106900 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Maquet Finland Oy
FO-nummer 2067684-1
Postadress Niittykatu 8
Postnummer 02200
Postanstalt Espoo
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Suorahankinnan perusteena on hankintalain 40§: Teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Osastoilla, joille respiraattoreita hankitaan, tarvitaan käyttöön NAVA-ventilaatio. Kyseinen ominaisuus on vain Maquet Finland Oy:n laitteissa.

NAVA -ventilaation lisäksi Lasten tehohoidon osastolla tulee olla mahdollisuus toteuttaa nenäkanyylien kautta annettavaa korkeavirtaushoitoa. Servo-U respiraattorissa on yhdistettynä sekä NAVA-ventilaatio että korkeavirtaushoidon mahdollisuus. Vastasyntyneiden sairaanhoidon osastolla NAVA-ventilaatio on ensisijainen hengitystukimuoto sen vauva- ja keuhkoystävällisyyden vuoksi. Lisäksi Servo-N laite mahdollistaa sekä NAVA- että HFO-toiminnot, joten Servo-N mahdollistaa osaston koko hoitomuotoreservin.

Ytterligare upplysningar

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta osoitteeseen irtaimistohankinnat@tyks.fi siten, että ilmoituksessa on kerrottu lyhyesti myös selvitys markkinatoimijan näkemykseen. Näin hankintayksikkö pystyy nopeasti arvioimaan asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttämään suorahankinnan oma-aloitteisesti.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka