«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : I.V_TWINS, mikrobilääkelaimennusrobotin hankinta

26.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014151
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 122-298422

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0171495-3
Postadress:LP 900
Postnummer:70029
Ort:KYS
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Helin-Tanninen
Telefon:+385 447174056
E-post:minna.helin-tanninen@kuh.fi
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Allmän adress: (URL)http://www.psshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
I.V_TWINS, mikrobilääkelaimennusrobotin hankinta
Referensnummer:
133/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Yksi mikrobilääkelaimennosrobotti I.V_Icon Twins.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 450000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/lääkehuollon osaamiskeskus (OK 135).

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Mikrobilääkkeiden vakioannosten käyttökuntoon saattamiseen suurina määrinä oleva laimennusrobotti

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
133/2018
Benämning på upphandlingen:
I.V_TWINS, mikrobilääkelaimennusrobotin hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
10.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:NewIcon Oy
Nationellt registreringsnummer:2081705-0
Postadress:Viestikatu 1-3
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:450000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain 40 § 2. kohta Vain yksi mahdollinen toimittaja.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Hankintalain 40 § 2. kohta Vain yksi mahdollinen toimittaja

Mikrobilääkkeiden vakioannosten käyttökuntoon saattamiseen suurina määrinä on saatavana laimennusrobotti vain yhdeltä laitetoimittajalta (NewIcon Oy).

«« Tillbaka