«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Pohjois-Savon ELY- keskus : Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/2, Pohjois-Savon ELY- keskus

26.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014116
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 122-299264

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Savon ELY- keskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 2000
Postnummer:70101
Ort:Kuopio
Land:Finland
E-post:posjoukkoliikenne@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/2, Pohjois-Savon ELY- keskus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Etelä-Savon ja Pohjois-Savon alueilla. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty liitteenä olevassa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus erillisellä hallinnollisella päätöksellä vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, IV osa 2 luku) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 171886.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikennepalvelut kohteessa 1
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Savon ELY- keskuksen toimivalta-alue Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä ”Kohdeluettelo” lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajatiedot ovat liitteinä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä ”Kohdeluettelo” määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu. Kohdassa II.2.7 mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta, tässä kilpailutuksessa ei ole käytössä optiokausia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundKokonaistataloudellisesti edullisin tarjous, vertailuperusteena halvin hinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:29.5.2019 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Koska hankintasopimus on jaettu osiin kohdekohtaisesti ja koska hankintailmoituslomake edellyttää vähintään kahta osaa kuvattavaksi, hankintayksikkö on jakanut hankintailmoituksessa hankinnan kahteen osaan (kohteet 1 ja 2-5). Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaa/ kohdetta 1-5.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikennepalvelut kohteessa 2-5
Del nr:
2-5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Savon ELY- keskuksen toimivalta-alue Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä ”Kohdeluettelo” lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajatiedot ovat liitteinä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä ”Kohdeluettelo” määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu. Kohdassa II.2.7 mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta, tässä kilpailutuksessa ei ole käytössä optiokausia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundKokonaistataloudellisesti edullisin tarjous, vertailuperusteena halvin hinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:29.5.2019 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskumppanit (ja kohteiden hinnat ALV 0%) kohteiden 2-5 osalta ovat: Kohde 2: Kuopion liikenne Oy, 27 748€, Kohde 3: Savonlinja Oy, 67 900€, Kohde 4: Vihavaisen Taksi Oy, 51 399€, Kohde 5: Vihavaisen Taksi Oy, 12 981€

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 077-184538

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikennepalvelut kohteessa 1

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
29.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Oy Rytkönen & Co
Nationellt registreringsnummer:0170832-6
Postadress:Valtakatu 3
Postnummer:74700
Ort:Kiuruvesi
Land:Finland
E-post:tilausajot@rytkonenco.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:11858.00 EUR

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
2-5
Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikennepalvelut kohteessa 2-5

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
29.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kuopion Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:1838136-6
Postadress:Varikkokatu 4
Postnummer:70620
Ort:Kuopio
Land:Finland
E-post:riku.sand@kabus.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Savonlinja Oy
Nationellt registreringsnummer:0165069-7
Postadress:Prikaatinkatu 3
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
E-post:saana.niiranen@savonlinja.fi
Nuts-kod:Etelä-Savo (FI1D1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Vihavaisen taksi Oy
Nationellt registreringsnummer:2548363-5
Postadress:Sääkniementie 72
Postnummer:58940
Ort:Tuusmäki
Land:Finland
Nuts-kod:Etelä-Savo (FI1D1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:160028.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kysymyksessä oli liikennepalvelulain (Laki liikenteen palveluista 320/2017) mukainen yksivaiheinen tarjousmenettely. Tarjouspyyntölomakkeen alkuperäisen rakenteen takia kohteiden 2-5 osalta jälki-ilmoituksen V kohta: sopimuksen tekeminen on tehty niin kuin kyseessä olisi ryhmittymä, järjestelmä ei mahdollista muuta ilmoitustapaa kyseisessä tapauksessa. Kohteet ovat kuitenkin itsenäisiä sopimuksia joita jokainen ilmoitettu liikennöitsijä hoitaa itsenäisesti. Yksittäisten kohteiden 2-5 liikennöitsijät ja hintatiedot on lisäksi ilmoitettu II.2 kohdassa. Tarjousten määrä kohteiden 2-5 osalta (yhteensä 8 kpl) kohteittain: Kohde 2: 2 kpl Kohde 3: 2 kpl Kohde 4: 2 kpl Kohde 5: 2 kpl

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25.6.2019
«« Tillbaka