«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
TVT Asunnot Oy : ARA-uudisrakennushankkeen hankkiminen Kaarinasta

25.06.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014082
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 121-295922

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:TVT Asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:0872109-9
Postadress:Käsityöläiskatu 3
Postnummer:20100
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Johannes Malmi
E-post:johannes.malmi@tvt.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.tvt.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ARA-uudisrakennushankkeen hankkiminen Kaarinasta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

As.oy Laaksolankulma Kaarina -nimisen yhtiön koko osakekannan hankinta. Osakekannan mukana siirtyy rakentamaton tontti ja urakkasopimus asuintalokohteen toteuttamisesta tontille. Hankkeelle on myönnetty ARAsta lyhytaikainen korkotukilaina.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 10722498 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kaarina (K202)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

As.oy Laaksolankulma Kaarina rakennuttaa Kaarinaan asuintalokohteen, jolle on myönnetty ARAsta lyhytaikainen korkotukilaina.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 123-278688

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
ARA-uudishankkeen hankkiminen Kaarinasta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hartela Länsi-Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0764622-6
Postadress:PL 623
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turku (K853)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:10722498 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Turun kaupungin omistajapolitiikan toteuttaminen edellyttää hankintayksiköltä uusien ARA-vuokra-asuntojen rakentamista. Turun seudun tasapainoisen kehityksen saavuttamiseksi ja segregaation välttämiseksi ARA-vuokra-asuntoja tulee olla tarjolla mahdollisimman monipuolisesti Turun seudulla. Vuokra-asuntojen kysyntä kohdistuu erityisesti peruspalveluiden läheisyyteen ja paikkoihin, joihin on toimivat liikenneyhteydet.

Hankintayksikkö on selvittänyt laajasti markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia em. tavoitteiden toteuttamiseksi. Suorahankinta on hankintayksikölle ainoa keino hankkia ARA-asuintalokohde kyseiselle rakennuspaikalle.

Hankinnasta julkaistaan uusi suorahankintailmoitus, koska hankkeen arvo on noussut. Tämä ilmoitus korvaa hankinnasta aikaisemmin julkaistun suorahankintailmoituksen.

«« Tillbaka