«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Asema-alueiden hoito alueella 1; Helsinki

26.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014057
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 122-298822

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Eero Liehu
Telefon:+358 293543894
E-post:eero.liehu@vayla.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.vayla.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Asema-alueiden hoito alueella 1; Helsinki
Referensnummer:
VÄYLÄ/26/02.01.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis. (70330000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Laituri-, asema- ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ja huoltoteiden hoito ja kunnossapito ajalle 9/2019 -8/2022 Helsingin liikennepaikan alueella

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1073365 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsingin päärautatieasema

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Laituri-, asema- ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ja huoltoteiden hoito ja kunnossapito ajalle 9/2019 -8/2022.Valitulta urakoitsijalta on edellytetty, että urakoitsijalla on tähän toimeksiantoon soveltuva Rala-pätevyys.

Tämän lisäksi urakoitsijalta on edellytetty, että urakoitsijalla on ollut viimeisten 3 vuoden aikana yksi suoritettu toimeksianto, joka pääosiltaan vastaa toimeksiantoa teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten osalta. Toimeksiannon arvon on oltava yli 200.000,- EUR vuositasolla.

Edellisten lisäksi urakoitsijalta on edellytetty, urakoitsijan tai ilmoitetun alihankkijan tulee olla toteuttanut viimeisen kolmen vuoden aikana, vähintään yksi hoitourakka erittäin vaativalla alueella, joka on sisältänyt ulko-alueiden hoitoa ja jossa turvallisuuden ja infran tai vastaavan käytettävyyden kannalta tulee olla yhteydessä infran tai vastaavan käytöstä vastaavaan kolmanteen osapuoleen työn aloittamiseksi sekä päättämiseksi

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Alustava palvelusuunnitelma20 %
Pris 80%
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta sisältää kahden vuoden option ajalle 1.9.2022- 31.8.2024

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 043-099275

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
VÄYLÄ/26/02.01.02/2019
Benämning på upphandlingen:
Asema- alueiden hoito alueella 1; Helsinki

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Rata- ja talohuolto RTH Oy
Nationellt registreringsnummer:1936872-9
Postadress:Hakamäenkuja 10
Postnummer:01510
Ort:Vantaa
Land:Finland
Telefon:+358 97260470
E-post:rth@rthoy.com
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Internetadress:www.rthoy.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1073365 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1073365 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Väylävirasto
Postadress:PL33
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295343000
E-post:kirjaamo@vayla.fi
Internetadress:http://vayla.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25.6.2019
«« Tillbaka