«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat : Sääsuojien kunnossapitopalvelun puitejärjestely arvon uudelleen arviointi

26.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014046
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 122-299279

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort Tampere
Land Finland
Telefon +358299800
E-post purchase1.fdflogcom@mil.fi
Upphandlande myndighetwww.puolustusvoimat.fi
I.2 Typ av upphandlande myndighet

Statligt organ eller förbundsorgan

I.3 Huvudsaklig verksamhet

Försvar

I.4 Den upphandlande myndigheten/enheten handlar på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar
Nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

Sääsuojien kunnossapitopalvelun puitejärjestely arvon uudelleen arviointi

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Tjänster
Tjänstekategori Förvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvarstjänster (3)
NUTS-kod Tampereen seutu (S064)
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Puitejärjestelyn arvon uudelleen arviointi.

Ilmavoimien ja maavoimailmailun käytössä olevien sääsuojien kunnossapitopalvelun toteutus puitejärjestelynä vuosien

2016 - 2019 ajan.

Hankittavalla palvelulla varmistetaan palvelun piiriin kuuluvien suojien asianmukainen ylläpito koko puitesopimuskauden (2016 - 2019) ajan.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel. (50600000-1)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

1305000 - 1305000 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Påskyndat förhandlat
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling


Annons om direktupphandling, Meddelandenummer i EUT:
2017/S 071-136125, 11.4.2017

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
PVSOP 87/2016
Del nr
1
Benämning
Sääsuojien kunnossapito, Scantarp Oy
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
10.6.2019
V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Scantarp
Nationellt id 2017560-9
Postaddress PL 1766
Postnummer 70421
Ort Kuopio
Land Finland
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

560000 EUR

Inkl. moms: Nej

V.5 Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
PVSOP 89/2016
Del nr
2
Benämning
Sääsuojien kunnossapito, IC2 Feeniks Oy
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
10.6.2019
V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn IC2 Feeniks Oy
Nationellt id 2419888-3
Postaddress Siikaranta 3
Postnummer 70620
Ort Kuopio
Land Finland
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

125000 EUR

Inkl. moms: Nej

V.5 Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
PVSOP 88/2016
Del nr
3
Benämning
Sääsuojien kunnossapito, KT-Shelter Oy
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
10.6.2019
V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn KT-Shelter Oy
Nationellt id 2586815-6
Ort Lappeeranta
Land Finland
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

620000 EUR

Inkl. moms: Nej

V.5 Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
25.6.2019
«« Tillbaka