«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Lahden Talot Oy : Perustettava As Oy Lahden Kivakatu 2

26.06.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014010
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 122-297844

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lahden Talot Oy
Nationellt registreringsnummer:1108275-0
Postadress:Mariankatu 19
Postnummer:15110
Ort:LAHTI
Land:Finland
Kontaktperson:Atte Launiala
Telefon:+358 38515767
E-post:atte.launiala@lahdentalot.fi
Fax:+358 38142722
Nuts-kod:Lahti (K398)
Allmän adress: (URL)www.lahdentalot.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Perustettava As Oy Lahden Kivakatu 2
Referensnummer:
1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggnation av flerfamiljshus. (45211340-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Neuvottelu-urakka yhden kuusikerroksisen asuinkerrostalo rakentamisesta Lahden Niemi kaupunginosaan (4) kortteliin 4186, tontille 15 rakennettavaan yhtiöön, johon tulee 60 asuinhuoneistoa yhteen porrashuoneeseen. Rakennukseen tulee kuusi maanpäällistä kerrosta ja yksi kellarikerros sekä iv-konehuone vesikatolla. Kellarikerroksessa on talosaunaosasto, pesula ja kuivaushuone. Jätekatos on piha-alueella. Yhtiöllä on piha-alueella 14 autokatospaikkaa ja 29 piha-autopaikkaa.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 7614930 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbeten för flerfamiljshus. (45211000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lahti (K398)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kivakatu 2, 15210 LAHTI

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Yhden teräsbetonirunkoisen kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen.

Asuntoja yhteensä 60 kpl, keskipinta-ala 47,6 m2.

Tontin pinta-ala 3485 m2, rakennusoikeus 3600 m2.

Asuinrakennnus kokonaisala 4396 m2, kerrosala 3723 m2, kokonaistilavuus 14120 m3,

Autokatos 1 kokonaisala 148 m2, kerrosala 34 m2, tilavuus 450 m3

Autokatos 2, kokonaisala 111 m2, kokonaistilavuus 330 m3. Autkatospaikat 14 kpl + piha-autopaikat 29 kpl

Energialuokka A.

Vanhan olemassa olevan asuinkerrostalon purkaminen kuuluu neuvottelu-urakkaan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier:
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
As Oy Lahden Kivakatu 2 perustettavat osakkeet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
25.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Varte Oy
Nationellt registreringsnummer:0974176-1
Postadress:Torikatu 6
Postnummer:45100
Ort:Kouvola
Land:Finland
Nuts-kod:Lahti (K398)
Internetadress:www.varte.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:7614930 EUR
Kontraktets/delens totala värde:7614930 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Lahden Talot Oy:n konsernin strategian mukaisesti konserniyhtiöiden asuntokantaa uudistetaan merkittävästi nopeutetulla aikataululla. Hankintayksikkö on selvittänyt laajasti markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia tavoitteen toteuttamiseksi.

Nyt Lahden Asunnot Oy:n suorahankinta-kohteena olevan hankeen As Oy Lahden Kivakatu 2 suorahankintaperusteena on mm. hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohta. Hankintayksikön selvityksen mukaan kyseinen rakennusurakka voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettavaksi.

Lahden kaupungin asuntopolitiikan toteuttaminen ja Lahden Talot Oy:n investointi- sekä uudistamisohjelma edellyttävät kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tasapainoisen kaupunkikehityksen ja segregaation välttämisen kannalta on olennaista, että eri asumisvaihtoehtoja on tarjolla kaikissa kaupunginosissa ml. keskusta-alueet. Kysyntä kohdistuu enenevässä määrin monipuolisten peruspalveluiden-, työpaikkojen- ja hyvin liikenneyhteyksien välittömään läheisyyteen. Keskusta-alueen voimakkaaseen vuokra-asuntokysyntään hankintayksikkö ei ole pystynyt nykyisellä asuntokannalla vastaamaan. Hankintayksiköllä on tarve saada kohtuuhintaisia tontteja Lahden keskusta-alueelta, jotka soveltuisivat Valtion tukemaan vuokra-asuntojen korkotukilainoitettuun asuntotuotantoon.

Suorahankinta on nopein ja myös kohtuuhintainen tapa toteuttaa laadukasta ARA-tuotantoa Lahden keskustaan tai sen välittömään läheisyyteen, koska rakennusliikkeillä on tarkoitukseen sopivaa tonttitarjontaa ja mahdollisuus aloittaa työt varsin nopeasti varsinaisen hankintapäätöksen jälkeen.

Nyt suorahankinta-kohteena oleva hanke As Oy Lahden Kivakatu 2 vastaa Lahden Asunnot Oy:n kiinteistökannan uudistamiseen tarvittavaa laadukasta ja energiatehokasta sekä asuntomäärältään riittävän suurta kohdetta. Asuntojen määrä on yhteensä 60 asuntoa ja huoneisto-ala on 2853,5 m2 sekä energiatehokkuusluokka: A. Kyseisellä alueella ei ole tarjolla vastaavia kohtuuhintaisia asuinrakennustontteja, joiden kaavavalmius mahdollistaisi rakentamisen aloittamisen nopeasti.

Nyt julkaistavalla suorahankintailmoituksella ei vielä synny hankintayksikköä sitovaa sopimusta, vaan sopimus tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua suorahankintailmoituksen julkaisemisesta.

Hanke alkaa 2/2020 ja päättyy 6/2021-8/2021.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet

3. Förklaring

Lahden Talot Oy:n konsernin strategian mukaisesti konserniyhtiöiden asuntokantaa uudistetaan merkittävästi nopeutetulla aikataululla. Hankintayksikkö on selvittänyt laajasti markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia tavoitteen toteuttamiseksi.

Nyt Lahden Asunnot Oy:n suorahankinta-kohteena olevan hankeen As Oy Lahden Kivakatu 2 suorahankintaperusteena on mm. hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohta. Hankintayksikön selvityksen mukaan kyseinen rakennusurakka voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettavaksi.

Lahden kaupungin asuntopolitiikan toteuttaminen ja Lahden Talot Oy:n investointi- sekä uudistamisohjelma edellyttävät kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tasapainoisen kaupunkikehityksen ja segregaation välttämisen kannalta on olennaista, että eri asumisvaihtoehtoja on tarjolla kaikissa kaupunginosissa ml. keskusta-alueet. Kysyntä kohdistuu enenevässä määrin monipuolisten peruspalveluiden-, työpaikkojen- ja hyvin liikenneyhteyksien välittömään läheisyyteen. Keskusta-alueen voimakkaaseen vuokra-asuntokysyntään hankintayksikkö ei ole pystynyt nykyisellä asuntokannalla vastaamaan. Hankintayksiköllä on tarve saada kohtuuhintaisia tontteja Lahden keskusta-alueelta, jotka soveltuisivat Valtion tukemaan vuokra-asuntojen korkotukilainoitettuun asuntotuotantoon.

Suorahankinta on nopein ja myös kohtuuhintainen tapa toteuttaa laadukasta ARA-tuotantoa Lahden keskustaan tai sen välittömään läheisyyteen, koska rakennusliikkeillä on tarkoitukseen sopivaa tonttitarjontaa ja mahdollisuus aloittaa työt varsin nopeasti varsinaisen hankintapäätöksen jälkeen.

Nyt suorahankinta-kohteena oleva hanke As Oy Lahden Kivakatu 2 vastaa Lahden Asunnot Oy:n kiinteistökannan uudistamiseen tarvittavaa laadukasta ja energiatehokasta sekä asuntomäärältään riittävän suurta kohdetta. Asuntojen määrä on yhteensä 60 asuntoa ja huoneisto-ala on 2853,5 m2 sekä energiatehokkuusluokka: A. Kyseisellä alueella ei ole tarjolla vastaavia kohtuuhintaisia asuinrakennustontteja, joiden kaavavalmius mahdollistaisi rakentamisen aloittamisen nopeasti.

Nyt julkaistavalla suorahankintailmoituksella ei vielä synny hankintayksikköä sitovaa sopimusta, vaan sopimus tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua suorahankintailmoituksen julkaisemisesta.

«« Tillbaka