«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
VR-Yhtymä Oy : VR-Yhtymä Oy:n juna- ja vetokaluston siivouspalvelut

24.06.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013923
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 120-295424

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:VR-Yhtymä Oy
Nationellt registreringsnummer:1003521-5
Postadress:PL 488 (Radiokatu 3)
Postnummer:00101
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Hankintapäällikkö Timo Pölkki
Telefon:+358 030710
E-post:timo.polkki@vr.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.vr.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
VR-Yhtymä Oy:n juna- ja vetokaluston siivouspalvelut
Referensnummer:
K1118-01300
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Rengöring av transportutrustning. (90917000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia ammattitaitoisesti, oikea-aikaisena ja mahdollisimman virheettömästi sekä kustannustehokkaasti tuotettua siivouspalvelua VR-konsernin yhtiöille.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lähijunaliikenteen kaluston siivous
Del nr:
1.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Rengöring av transportutrustning. (90917000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lähijunaliikenteen kaluston siivous

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kaukojunaliikenteen päiväjunien siivous, päivävaunujen ja makuuvaunujen suurpesut sekä veturisiivous
Del nr:
2.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Rengöring av transportutrustning. (90917000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kaukojunaliikenteen päiväjunien siivous, päivävaunujen ja makuuvaunujen suurpesut sekä veturisiivous

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kaukojunaliikenteen yöjunakaluston siivous ( pl. suurpesut)
Del nr:
3.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Rengöring av transportutrustning. (90917000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kaukojunaliikenteen yöjunakaluston siivous ( pl. suurpesut)

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 190-430745

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1.
Benämning på upphandlingen:
Lähijunaliikenteen kaluston siivous

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:RTK-Palvelu Oy
Nationellt registreringsnummer:2659323-8
Postadress:Sanomatie 3
Postnummer:01770
Ort:Vantaa
Land:Finland
Telefon:+358 405010992
E-post:mirka.nerg@rtkpalvelu.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2.
Benämning på upphandlingen:
Kaukojunaliikenteen päiväjunien siivous, päivävaunujen ja makuuvaunujen suurpesut sekä veturisiivous

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:RTK-Palvelu Oy
Nationellt registreringsnummer:2659323-8
Postadress:Sanomatie 3
Postnummer:01770
Ort:Vantaa
Land:Finland
Telefon:+358 405010992
E-post:mirka.nerg@rtkpalvelu.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3.
Benämning på upphandlingen:
Kaukojunaliikenteen yöjunakaluston siivous ( pl. suurpesut)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:RTK-Palvelu Oy
Nationellt registreringsnummer:2659323-8
Postadress:Sanomatie 3
Postnummer:01770
Ort:Vantaa
Land:Finland
Telefon:+358 405010992
E-post:mirka.nerg@rtkpalvelu.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Ehdokas/tarjoaja sitoutuu käyttämään VR-Yhtymä Oy:llä käytössä olevaa sähköistä tilaus- ja ostolaskujärjestelmää sekä noudattamaan seuraavia laskutukseen liittyviä ohjeita: http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yhteystiedot/laskutustiedot/

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.6.2019
«« Tillbaka