«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Uudenmaan liitto : KESKEYTYSILMOITUS Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki

02.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013908
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 149-367808

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Uudenmaan liitto
Nationellt registreringsnummer:0201296-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.uudenmaanliitto.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki
Referensnummer:
SOMA 9/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli asiantuntijatuki sote-järjestäjän vastuulla olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon

ohjauksen mallintamiseen monituottajamallissa sekä järjestäjän strategisten linjausten operationalisointiin ja sote- liikelaitoksen toiminnan suunnitteluun.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. (79000000-4)
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2)
Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster. (75000000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena oli asiantuntijatuki sote-järjestäjän vastuulla olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon

ohjauksen mallintamiseen monituottajamallissa sekä järjestäjän strategisten linjausten operationalisointiin ja sote-liikelaitoksen toiminnan suunnitteluun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 024-053110

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 8.3.2019 jättämän eronpyynnön vuoksi eduskunnan puhemiesneuvosto totesi, että eduskunnalla ei ole edellytyksiä käsitellä maakunta- ja sote-uudistusta, vaan uudistus kokonaisuudessaan raukeaa. Hankintamenettelyn aikana muuttuneesta tilanteesta johtuen Uudenmaan liitolla ei ole tarvetta hankinnan kohteena olevalle palvelulle.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.8.2019
«« Tillbaka