«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Försvar och säkerhet):
Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Adour moottorien kiekot ja turbiinilaakerin tukilevyt

27.06.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013826
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-301753

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2009/81/EY (Försvar och säkerhet)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationellt registreringsnummer:0952029-9
Postadress:PL 69
Postnummer:33541
Ort:Tampere
Land:Finland
Telefon:+358 299800
E-post:purchase3.fdflogcom@mil.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Puolustus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Adour moottorien kiekot ja turbiinilaakerin tukilevyt
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Motorer och motordelar till militär flyg- och rymdutrustning. (35641100-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Adour-moottorin kiekkojen ja turbiinilaakerin tukilevyjen hankinta

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1367955 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Adour-moottorin kiekkojen ja turbiinilaakerin tukilevyjen hankinta

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Adour moottorien Adour-moottorin kiekkojen ja turbiinilaakerin tukilevyjen hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
14.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Rolls-Royce Plc
Nationellt registreringsnummer:130997
Ort:Bristol
Land:Storbritannien
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1367955 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.6.2019

Bilaga D3 - Försvar och säkerhet

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter

3. Förklaring

Valittu toimittaja, Rolls-Royce Plc, on hankinnan kohteena olevien varaosien ainoa yksinoikeudellinen toimittaja. Rolls-Royce Plc myy ko. varaosia vain suoraan asiakkaalle, joten samoja tuotteita ei ole saatavana välittäjien kautta.

Materiaalin laatuvaatimukset sekä kriittisyys lentoturvallisuudelle asettavat tarkat rajoitukset materiaalin käsittelylle, varastoinnille ja seurattavuudelle valmistuksesta aina käyttöönottoon asti. Adour-moottoriin on luvallista asentaa ainoastaan sen alkuperäisen valmistajan hyväksymiä osia. Rolls Royce Plc on Adour-moottorin valmistaja eikä ko. varaosia ole muualta saatavilla.

«« Tillbaka