«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
TeeSe Botnia Oy Ab : Hammashuollon tarvikkeet ja tarveaineet

19.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013693
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 117-286130

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:TeeSe Botnia Oy Ab
Nationellt registreringsnummer:2859365-3
Postadress:Sorakatu 2-4
Postnummer:65100
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Hirvonen
Telefon:+358 401832128
E-post:merja.hirvonen@teese.fi
Nuts-kod:Pohjanmaa (FI195)
Allmän adress: (URL)http://www.teese.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Vaasan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0209602-6
Postadress:PL 241
Postnummer:65101
Ort:VAASA
Land:Finland
Kontaktperson:johtava ylihammasllääkäri Katri Palo
Telefon:+358 63252118
E-post:katri.palo@vaasa.fi
Nuts-kod:Vaasa (K905)
Allmän adress: (URL)http://www.vaasa.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=244668&tpk=c68ad3e7-7dbf-4d97-90f8-9a3b0a84eeed
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hammashuollon tarvikkeet ja tarveaineet
Referensnummer:
244668-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter. (33130000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hammashuollon ja oikomishoidon tarvikkeiden ja tarveaineiden hankinta Vaasan kaupungin ja yhteistyökumppanien tarpeisiin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:endast en del

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hammashuollon tarvikkeet ja tarveaineet
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter. (33130000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueessa 1 pyydämme tarjouksia hammashollon tarvikkeista, välineistä ja tarveaineista. Osa-alue on jaettu useaan alaryhmään.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Oikomishoidon tarvikkeet ja tarveaineet
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Utrustning för tandreglering. (33135000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueessa 2 pyydämme tarjouksia oikomishoidossa käytetyistä tarvikkeista, välineistä ja tarveaineista. Osa-alue on jaettu useisiin alaryhmiin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Muut suunhoidon tuotteet
Del nr:
3.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter. (33130000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-aluueessa 3 pyydämme tarjouksia muista suunhoidon tuotteista. Osa-alue on jaettu useisiin ryhmiin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30.8.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 4

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Sopimusta ei voida irtisanoa ensimmäisten kahdentoista (12) kuukauden aikana. Sopimusaika on puitejärjestelyn enimmäiskeston mukainen hankintalain 42 §:n mukaisesti kuitenkin siten, että sopimukset ovat ilman irtisanomista voimassa, kunnes uuden kilpailutuksen hankintapäätös on saanut lainvoiman ja uusi hankintakausi voi alkaa. Tavoitteellinen sopimuskausi on 1.11.2020-31.10.2023.

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.6.2019
«« Tillbaka