«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Hämeenlinnan kaupunki : Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 3/2019 Janakkalan Palveluliikenne TASSU, kohde J7

19.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013654
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 117-288493

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hämeenlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0146921-4
Postadress:Raatihuoneenkatu 9-11
Postnummer:13100
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Kim Venesjärvi
Telefon:+358 36213850
E-post:kim.venesjarvi@hameenlinna.fi
Nuts-kod:Hämeenlinnan seutu (S051)
Allmän adress: (URL)http://www.hameenlinna.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Henkilö- ja joukkoliikennepalvelut

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 3/2019 Janakkalan Palveluliikenne TASSU, kohde J7
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouskilpailun kohde J7 koskee Janakkalan palveluliikennettä julkisen liikenteen liikenneverkolla tilaajan toimialueella reiteillä tai alueilla: Kohde J7 palveluliikenne Tassun operointia Janakkalan kunnan alueella

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1440000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1401381.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Palveluliikenne operoidaan pääasiassa Janakkalan kunnan alueella.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeusliikennemallilla toteutettua liikennettä julkisen liikenteen liikenneverkolla tilaajan toimialueella seuraavilla alueilla: Janakkalan kunnan alue

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:31.5.2019 - 8.8.2027
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 065-153090

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 3/2019 Janakkalan Palveluliikenne TASSU, kohde J7

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
31.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lehdon Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:0300343-4
Postadress:Hausjärventie 8
Postnummer:14200
Ort:Turenki
Land:Finland
E-post:esa.lehto@lehdonliikenne.fi
Nuts-kod:Janakkala (K165)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1440000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1401381.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.6.2019
«« Tillbaka