«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Väylävirasto : Uusi-Pitkälän alikulkusillan uusiminen, ST

14.06.2019 21:03
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013383
Anbud 30.8.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Väylävirasto
FO-nummer 1010547-1
Kontaktpersoner Terhi Haapaniemi
Gatuadress PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer 00521
Postanstalt HELSINKI
Land Finland
Telefon +358295343809
E-postadress terhi.haapaniemi@vayla.fi
Webbadress (URL) http://www.vayla.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243638&tpk=f8339583-d059-4f0b-abda-6fb2d012fe6e
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Uusi-Pitkälän alikulkusillan uusiminen, ST
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
VÄYLÄ/3114/02.01.01/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Rautatiesillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Kyseessä on erityisalojen hankintalain mukainen EU- kynnysarvon alittava hankinta.

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
3500000.00 - 4000000.00 EUR
Huvudföremål
Huvudordlista
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Muurame (K500)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.8.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
30.8.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka