«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Lappeenrannan kaupunki : Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu

17.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013363
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 115-283738

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lappeenrannan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0162193-3
Postadress:PL 11
Postnummer:53101
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Kontaktperson:Jussi Korpinen
Telefon:+358 56161
E-post:jussi.korpinen@lappeenranta.fi
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Allmän adress: (URL)http://www.lappeenranta.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
julkishallinto

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu
Referensnummer:
C12/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fritids-, kultur- och sporttjänster. (92000000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohde on Lappeenrannan kaupungin työntekijöiden käyttöön tarjottava sähköinen henkilöstöetujen maksuväline ja sen hallinnointipalvelu kokonaispalveluna.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 880000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6), För färdbiljetter (TA36-7)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sähköisellä maksuvälineellä tarkoitetaan sähköistä järjestelmää, jolla työntekijä maksaa henkilöstöedun ilman sidonnaisuutta kortteihin tms. fyysisiin maksuvälineisiin. Hallinnointipalvelulla tarkoitetaan järjestelmää, jolla tilaaja tilaa maksuvälineitä, hallinnoi ja seuraa niiden käyttöä. Sen tulee ottaa vastaan tietoa etuuteen oikeuttavista henkilöistä sähköisesti. Hankittava palvelu sisältää verovapaan liikunta-, kulttuuri-, sekä työmatkaedun, joiden hallinta ja käyttäminen tapahtuvat samojen ratkaisujen kautta yhtenevästi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
GrundLaatu
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:28.5.2019 - 31.12.2024
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-155869

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
28.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Eazybreak Oy
Nationellt registreringsnummer:2304493-8
Postadress:Kutomotie 16
Postnummer:00380
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:info@eazybreak.com
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Internetadress:http://eazybreak.fi/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:880000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.6.2019
«« Tillbaka